Gmina Złotoryja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drukuj
 

JEŚLI KTÓRYŚ Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZY CIEBIE LUB TWOJEJ RODZINY:

> ALKOHOL W RODZINIE
> PRZEMOC W RODZINIE
> PODEJRZEWASZ, ŻE TWOJE DZIECKO PIJE ALBO UŻYWA NARKOTYKÓW

 

MOŻE CI POMÓC GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ALKOHOLIZM  

 

Na całym świecie, a więc i także w Polsce uważa się obecnie alkoholizm za groźną, postępującą chroniczną chorobę. Niestety bardzo wiele ludzi, w tym także alkoholicy wcale nie uważa tego za chorobę, tylko za problem woli.
Mawiają więc- „Przecież jak Ja nie chcę to nie piję” albo „ Przecież nie piłem ostatnio przez dwa tygodnie”.
W każdej chorobie jednak objawy występują ze zmieniającym się nasileniem.

 


 

 

Po czy poznać czy to jest alkoholizm ??

 

 

Najpierw Uwaga! Alkoholik to nie jest ktoś, kto pije codziennie. Pierwszy ważny objaw tej choroby to utrata kontroli nad piciem.

 

 • alkoholik to ktoś, kto jak zacznie pić to „wpada”. Najpierw na dzień, dwa,trzy, a  w miarę postępów tej choroby, na dłużej. Ten objaw jest nieodwracalny- tzn. że nawet jak ktoś nie pije kilka lat i sięgnie po kieliszek, nastąpi nawrót choroby. Leczenie w tej chorobie musi więc prowadzić do całkowitej abstynencji alkoholowej.
 • zaburzenie łaknienia – alkoholik jak pije lub jak trzeźwieje po piciu to nie je.
  Czasami zdarza się, że jest odwrotnie, to znaczy, że je bardzo dużo.
 • zaburzenia pamięci – alkoholik zwykle nie pamięta pewnych fragmentów tego co robił po pijanemu, np. na drugi dzień jak doszedł do domu. Potocznie nazywa się to „urwaniem filmu” i jest bardzo groźnym objawem alkoholizmu.
 • liczne objawy odstawienia alkoholu- czyli tego co dzieje się, kiedy alkoholik trzeźwieje po np. dwu- czterodniowym piciu.

 

Można tu wymienić np. wzmożoną potliwość, leczenie tzw. kaca alkoholem, później narastający, coraz wyraźnieszy niepokój. W późnym alkoholizmie dołącza się drżenie rąk, w końcu nawet mogą wystąpić objawy padaczki, czy halucynacji lub omamów.
Jeśli masz choć dwa objawy z wyżej wymienionych, prawie na pewno jesteś alkoholikiem i powinieneś się leczyć.
Tysiące ludzi na całym świecie uporało się z tą chorobą, wytrzeźwiało na stałe i nie tylko oni mogą teraz codziennie rano z uśmiechem patrzeć w lustro, ale do ich rodzin wrócił spokój i nadzieja.

 

 

Kobieto ! Matko !!

 

 

Pijąc alkohol w czasie ciąży narażasz swoje dziecko na wystąpienie poważnych szkód zdrowotnych spowodowanych działaniem alkoholu, z których najcięższe to zaburzenie rozwojowe (uszkodzenie mózgu ) zwane FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy.

 


 

 

Co może zrobić osoba współuzależniona??

 

 • Nie licz na to, że samo przejdzie. Nie postępujesz tak przy innych chorobach.
 • Poszukaj pomocy dla siebie np. w grupie Al-Anon. Zacznij uczyć się czegoś o tej chorobie.
 • Nie daj sobie wmówić, że to ty jesteś winna ( winny) – nie ponosisz winy jeśli Twój członek rodziny pije.
 • Nie ukrywaj tego faktu, ani nie wstydź się – miliony ludzi w Polsce jest w takiej samej sytuacji.
 • Nie ponoś, na ile to możliwe, konsekwencji jego ( jej) picia i nie pilnuj go (ją) bo i tak nie upilnujesz.
 • Wybierz się do któregoś z miejsc podanych w dalszej informacji.

 

Co robić gdy tata lub mama piją?

 

 • Poszukaj kogoś, komu możesz się zwierzyć z tego, co przeżywasz. Nie wstydź się, miliony dzieci w Polsce ma takie same problemy.
 • Pamiętaj, że na pewno nie jesteś winny temu, że tato lub mama piją,
 • Nie łudź się, że zdołasz ich upilnować, lub że jak coś zrobisz to przestaną.
  Najpradopodobnie piją dlatego,że są chorzy na chorobę zwaną alkoholizmem.
 • Poszukaj informacji o tej chorobie ( internet, ulotki w ośrodkach zdrowia, Urzędzie Gminy itp.)

 

Poszukaj pomocy w którymś z miejsc podanych na końcu tej informacji. Możesz też po prostu napisać.

 


 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 

 

Jeśli alkoholizm jest problemem w Twoim domu nie musisz już dłużej borykać się z nim w samotności. Poszukaj pomocy.

 

 

Możesz złożyć wniosek o zastosowanie tzw. obowiązkowego leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek trzeba złożyć w Urzędzie Gminy u koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi pok.10 tel. 76 87 88 707. ( Obecnie koordynatorem jest Bogumiła Chrzanowska).
Koordynator zajmie się dalej tą sprawą i powie Ci co możesz zrobić. Zagwarantuje Ci także dyskrecję.

 

 

Możesz uzyskać pomoc administracyjno-prawną i psychoterapeutyczną w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, który czynny jest w miesiącu lutym w dniach 21 i 28 w godz. 800 - 1000 oraz w dniu 7 w godz. 1400 - 1600 w Urzędzie Gminy Złotoryja al.Miła 4, 59-500 Złotoryja tel. 76 878-87-17. Uwaga!! (Dane o godzinach pracy terapeuty w punkcie konsultacyjnym będą comiesięcznie aktualizowane).

 

Możesz iść do Poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia , która mieści się przy ul.Kwiskiej 1, spotkania grupowe w poniedziałki o godz. 1730 oraz czwartki godz. 1600. Konsultacje indywidualne w poniedziałki w godz. 1530 - 1700 oraz czwartki w godz. 900 - 1530. tel. 661460579, 661433572, 663521684. Tu także możesz liczyć na życzliwą pomoc.

Możesz zwrócić się bezpośrednio na Oddział Odwykowy przy Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi ul. Szpitalna 1 tel. 76 8779300 –zwłaszcza jeśli problem dotyczy Ciebie. Nawet, gdy nie było aktualnie miejsca, personel Oddziału powie Ci, co możesz zrobić do czasu, aż zwolni się miejsce.

 

 

 

Możesz zwrócić się o pomoc do członków stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Relaks”, który mieści się obecnie na I piętrze, budynku przy pl.Lotników Polskich 3a tel. 76 878-60-06. Czynny w poniedziałki w godz. 17.00 - 19.00 oraz piątki w godz. 17.00 - 19.00 Klub grupuje osoby, które same poradziły sobie z tym problemem oraz ich rodziny. Na pewno przyjmą Cię życzliwie. Oczywiście możesz udać się prywatnie do któregoś z praktykujących psychiatrów i psychologów.

 

 

Ponadto:
Jeśli podejrzewasz i matrwisz się, że twoje dziecko pije alkohol lub używa narkotyków …..
Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak doradzić rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol czy narkotyki …
Zadzwoń ! Ogólopolska linia telefoniczna POMARAŃCZOWA LINIA  801 14 00 68 . telefon dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i młodzieży – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14 – 20 * płatny pierwszy impuls

 

 

W każdym razie samo nic się nie zmieni…. Zacznij działać !!

 


 

 

Przemoc w rodzinie

 

 

RRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.  
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

 

 

Z kodeksu Karnego
Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

 

 

Przemoc a dziecko
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje ingerencję sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej, kiedy jest ona wadliwie realizowana. W przypadku maltertowania i zaniedbywania własnych dzieci sąd może postanowić:
- organiczenie władzy rodzicielskiej –art.109 kro
- zawieszenie władzy rodzicielskiej - art.110 kro
- pozbawienie władzy rodzicielskiej – art.111 kro.

 

 

Jeśli jesteś ofiarą !!
Powiedz NIE. Nie pozwól by bicie i poniżanie stało się codziennym rytuałem, nigdy nie jest za późno, aby przerwać łańcuch przemocy:
- poszukaj bezpiecznego schronienia ( może być mieszkanie rodziny, sąsiadów lub dowolne miejsce publiczne),
- wezwij policję, bądź konsekwentna ,twoje wahania (np. wycofanie skargi, może zniechęcić funkcjonariuszy do kolejnych interwencji),

 

 

- złóż formalny wniosek. Jeśli chcesz, aby osoba, od której Ty i Twoja rodzina doznaje krzywdy, była ukarana, musisz złożyć zawiadomienie o przestępstwie i domagać się wszczęścia postępowania przygotowawczego.

 

 

Być świadkiem przemocy jest szczególnie trudne.
Bez pomocy świadków nie uda się zatrzymać przemocy. Zadaniem świadka nie jest samodzielne powstrzymanie sprawcy, lecz współpraca z instniejącymi już instytucjami i osobami pomagającymi ofiarom przemocy.
Warto wiedzieć, że obowiązuje program pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska karta”. W tym programie główna rola przypada funkcjonariuszom policji, którzy wezwani do interwencji domowej związanej z przemocą, odnotować ją winni na specjalnie przygotowanych formularzach.
Zobowiązani są poinformować osobę pokrzywdzoną o jej prawach i możliwościach podjęcia skutecznych działań prawnych. Pozostawiają też „Informację dla ofiar przemocy w rodzinie”, formularz prośby o pomoc oraz wykaz instytucji i organizacji , do których osoba pokrzywdzona może się zwrócić o pomoc.
Tu znajdziesz pomoc !
W twoje okolicy znajdują się instytucje, które mogą Ci pomóc:
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie w Urzędzie Gminy Złotoryja al.Miła 4 pok.2 tel.76 878-87-17 czynny w miesiącu:
lutym w dniach 21 i 28 w godz. 800 - 1000 oraz w dniu 7 w godz. 1400 - 1600 
w Urzędzie Gminy Złotoryja al.Miła 4, 59-500 Złotoryja tel. 76 878-87-17. Uwaga!! (Dane o godzinach pracy punktu konsultacyjnego będą comiesięcznie aktualizowane).

 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi al.Miła 4 tel. 76 878 -30 -21

- Zespół Interdyscyplinarny Gminy Złotoryja czynny w godzinach pracy GOPS-u 730 - 1530 od poniedziałku do piątku

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi al.Miła18 tel. 76 878 -44 -47

  - Dom Samotnej Matki i Dziecka – Punkt Interwencji Kryzysowej w Ścinawie ul.Mickiewicza 38 tel. 76 843 -67 -25

  - Dom Samotnej Matki – Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Głogowie ul Folwarczna 50 tel. 76 833- 35- 00

  - Sąd Rejonowy w Złotoryi – Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Kolejowa 3 tel. 76 878 -35-19

  - Prokuratura Rejonowa w Złotoryi ul.Miła 14 tel. 76 878 31 51

  - Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 5 tel. 76 878 -39 - 91 lub alarmowy 997 KPP-dzielnicowi tel. 076 819 - 22 -21

Każda z tych instytucji świadczy inny rodzaj pomocy. Możesz uzyskać w nich wsparcie psychologiczne, materialne, socjalno-mieszkaniowe i pomoc prawną. Zasięgnij informacji, co oferuje dana placówka.

 

 

Ponadto funkcjonuje ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” gdzie uzyskasz:
- konsultacje psychologicze i prawne,
- wsparcie psychologiczne,
- wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
- informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym,
- a także o możliwościach działań mających na celu poradzenie sobie z przemocą w rodzinie.
Telefon dla ofiar przemocy 801 12- 00 -02 (* płatny pierwszy impuls)
poniedziałek – sobota – godz. 10 -22
niedziela i święta – godz. 8 -16
Prawny dyżur telefoniczny
poniedziałek , wtorek godz. 17 – 21 tel. 22 666 -28 -50
środa , godz. 18 -22 tel. 801 -12 -00- 02

 

 

Zatrzymać Przemoc
Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji 800 -120-148 Czynna całodobowo 7 dni w tygodniu.

 


 

 

NARKOTYKI - NARKOMANIA
Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie i dużo czasu spędzacie razem.
Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować równie poważnie i starać pomóc dziecku je rozwiązać.

 

 

Na co powinieneś zwrócić uwagę:

 

 

Zachowanie
Zwróć uwagę na zachowanie Twojego dziecka. Powinny zaniepokoić Cię wszelkie radykalne zmiany w jego sposobie bycia, a zwłaszcza:

 

 • huśtawka nastrojów, naprzemienne ożywienie i ospałość,
 • nadmierny apetyt lub brak apetytu,
 • porzucenie dotychczasowych zainteresowań,
 • kłopoty w szkole (słabsze oceny, konflikty z nauczycielami, wagary),
 • izolowanie się od innych domowników,
 • zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów,
 • zamykanie swojego pokoju na klucz, akcentowanie potrzeby prywatności
 • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza,
 • wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków,
 • zmiana grona przyjaciół, zwłaszcza na starszych od siebie,
 • krótkie rozmowy telefoniczne prowadzone półsłówkami,
 • późne powroty lub nagłe wyjścia z domu,
 • bunt, łamanie obowiązujących w domu zasad,
 • kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu,
 • powtarzające się zgłaszanie przez dziecko zagubień lub kradzieży przez rówieśników drobnych sum pieniędzy,
 • kłopoty z koncentracją,
 • zmiany w porach spania,
 • nadmierne reakcje na krytykę lub niewielkie nawet niepowodzenia.

 

Wygląd zewnętrzny

 

 • nowy styl ubierania się,
 • szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy,
 • przewlekły katar, krwawienie z nosa,
 • zaburzenia pamięci oraz toku myślenia,
 • przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone źrenice nie reagujące na światło,
 • bełkotliwa, niewyraźna mowa,
 • brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny,
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania,
 • ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, "gęsia skórka".

 

Narkotyki lub przybory do ich używania

 

 • fifki, fajki, bibułki papierosowe
 • małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryształkami lub suszem
 • kawałki opalonej folii aluminiowej, łyżka
 • znaczki, białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorkami
 • leki bez recepty
 • tuby, słoiki, foliowe torby z klejem
 • igły, strzykawki

 

UWAGA!

 

 • Nie wszystkie z wymienionych objawów muszą się pojawić.
 • Dopiero pojawienie się kilku z wymienionych objawów może wskazywać na narkotyki.
 • Jest mało prawdopodobne, żeby wszystkie objawy wystąpiły jednocześnie.
 • Im głębsza faza uzależnienia, tym objawy choroby są bardziej widoczne, wynikają z utraty kontroli nad braniem środków odurzających. Wzrasta ryzyko przedawkowania i śmierci.

 

Tzw. test oczny
    Dzieci, zwłaszcza w początkowej fazie uzależnienia, starają się maskować. Ukrywają narkotyki i przybory do ich zażywania. Wietrzą często swój pokój, używają kadzidełek, odświeżaczy. Zdradzają je jednak oczy.
    Jako rodzice musimy zwracać uwagę na oczy swojego dziecka. One powiedzą nam wiele.
Obserwacja ogólna oczu (w warunkach oświetlenia pokojowego).
Jeśli zauważysz u swojego dziecka:

 

 • zaczerwienienie spojówek,
 • łzawienie,
 • opadnięcia powieki (zakrywa od góry więcej niż 2 mm rogówki),
 • zaczerwienienie brzegów powiek,
 • nadmierne rozszerzenie źrenicy (średnica ponad 6 mm),
 • nadmierne zwężenie źrenicy (średnica poniżej 3 mm),

 

    Może to być sygnał, że w grę wchodzić mogą narkotyki. Ostrzeżeniem może być również używanie przez Twoje dziecko kropli do oczu (jeśli wiesz, że ma zdrowe oczy). Młodzi często w ten sposób maskują ww. objawy "brania".

 

 

Gdzie szukać pomocy ?

 

 

Placówki pomocowe w najbliższej okolicy:

 

 

Poradnia PRO MAIND ul. Kwiska 1, 59-500 Złotoryja, tel. 661460579, 661433572, 663521684

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 59-500 Złotoryja ul. Szpitalna 9
tel.: (76) 877-93-00 fax: (76) 877-93-30
Czynne: pon.–środy. 7.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 8 do 65 roku życia.˝.

2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspłópraca z miejscowym systemem pomocy
społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
6. Badania na:
• Zakażenie HIV
7. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i
ośrodków rehabilitacyjnych.

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział detoksykacyjny
59-500 Złotoryja ul. Szpitalna 9 tel.: (76) 877-93-00 fax: (76) 877-93-30
Przyjmowani pacjenci powyżej 14 roku życia

W placówce istnieje możiwość wykonania testu na obecność metabolitów narkotyków w moczu –bezpłatnie.

 

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR” ul. Chojnowska 81 budynek A  59-220 Legnica Czynne: pon.- pt. 9.00–17.00, tel.: 76 723-72-27 fax: 76 723-72-57
Przyjmowani pacjenci od 15 do 60 roku życia.˝

 

 


 

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 87

W tym tygodniu 921

W tym miesiącu 3196

Od początku 3521956