Gmina Złotoryja

Sesja w lutym

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się IV sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2018r..
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 1,
    ►2) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kopacz – druk nr 2,
    ►3) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wyskok – druk nr 3,
    ►4) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Łaźniki – druk nr 4,
    ►5) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Ernestynów – druk nr 5,
    ►6) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozów – druk nr 6,
    ►7) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Gierałtowiec – druk nr 7,
    ►8) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusice – druk nr 8,
    ►9) zmiany uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej – druk nr 9,
    ►10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 10,
    ►11) zmiany Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja na lata 2015 – 2020 – druk nr 11,
    ►12) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa – druk nr 12,
    ►13) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych – druk nr 13,
    ►14) zmian w budżecie gminy na rok 2019 druk nr 14.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)
7. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 78

Wczoraj 129

W tym tygodniu 764

W tym miesiącu 2761

Od początku 3540878