Gmina Złotoryja

Informacja

Drukuj
 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przygotowuje projekt związany z tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z naborem wniosków ogłoszonym w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 8.Rynek Pracy, działanie 8.4 Działania 8.4.Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2019 i ma na celu aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi.
Projekt zakłada następujące działania:
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych żłobkach lub klubach dziecięcych;
• dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
• aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3.
Gmina Złotoryja złożyła wstępną deklarację udziału w/w projekcie. W związku z powyższym prosi się osoby zainteresowane projektem i jego realizacją na terenie gminy Złotoryja o zgłoszenie w tut. urzędzie chęci udziału.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 53

Wczoraj 181

W tym tygodniu 397

W tym miesiącu 2778

Od początku 3498108