Gmina Złotoryja

Sesja we wrześniu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 12 wrzesnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ► 1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 1 ,
    ►2) ustanowienia służebności przesyłu - druk nr 2,
    ►3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 3,
    ►4) sprzedaży lokali mieszkalnych - druk nr 4,
    ►5) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - druk nr 5,
    ►6) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym – druk nr 6,
    ►7) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 7,
    ►8) zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 8,
    ►9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań - druk nr 9.
(Treść projektów uchwał do wglądu w biurze Rady Gminy)
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 53

Wczoraj 181

W tym tygodniu 397

W tym miesiącu 2778

Od początku 3498108