Gmina Złotoryja

Sesja w październiku

 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 12 października 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ►1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 1 ,
    ►2) ustanowienia służebności przesyłu - druk nr 2,
    ►3) sprzedaży lokali mieszkalnych - druk nr 3,
    ►4)  zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złotoryja na lata 2017-2021 - druk nr 4,
    ►5)  wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Złotoryja odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w Jerzmanicach-Zdroju - druk nr 5,
    ►6)  wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Złotoryja odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Jerzmanicach-Zdroju - druk nr 6,
    ►7)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 7,
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 65

Wczoraj 146

W tym tygodniu 373

W tym miesiącu 2215

Od początku 3536705