Gmina Złotoryja

Sesja w grudniu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja (uchwała w sprawie WPF Gminy Złotoryja – druk nr 1).
7. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2018r.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2018r. (uchwała w sprawie budżetu gminy na 2018 – druk nr 2)
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 3,
    ►2) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja - druk nr 4,
    ►3) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
    ►4)  rozpatrzenia skargi - druk nr 6,
    ►5)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – druk nr 7,
    ►6)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 8,
    ►7)  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 9,
    ►8)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 – druk nr 10.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
10. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2017r.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2017r..
12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 165

Wczoraj 154

W tym tygodniu 501

W tym miesiącu 2740

Od początku 3525425