Gmina Złotoryja

Sesja w styczniu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja w 2018r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Złotoryja przez inne niż Gmina Złotoryja osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 1 ,
    ►2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Złotoryja - druk nr 2,,
    ►3) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja - druk nr 3,
    ►4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 4,
    ►5) nabycia nieruchomości - druk nr 5,
    ►6) zmian w budżecie gminy na rok 2018 – druk nr 6. .
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 28

Wczoraj 76

W tym tygodniu 911

W tym miesiącu 3082

Od początku 3533721