Gmina Złotoryja

Sesja w kwietniu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu za 2017r.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2017r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja na lata 2015-2020 – druk nr 1,
    ►2) nabycia nieruchomości - druk nr 2,
    ►3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - druk nr 3,
    ►4) zmian w budżecie gminy na rok 2018 – druk nr 4.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 87

W tym tygodniu 921

W tym miesiącu 3196

Od początku 3521956