Gmina Złotoryja

Sesja we wrześniu

 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 18 września 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ►1) przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Złotoryja” – druk nr 1,
    ►2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 2,
    ►3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – druk nr 3,
    ►4) zmian w budżecie gminy na rok 2018 - druk nr 4.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 76

Wczoraj 129

W tym tygodniu 762

W tym miesiącu 2759

Od początku 3540876