Gmina Złotoryja

Sesja w październiku

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ►1) zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Złotoryja – druk nr 1,
    ►2)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 2,
    ►3) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek – druk nr 3,
    ►4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – druk nr 4,
    ►5) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Złotoryja a Gminą Miłkowice dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich - druk nr 5,
    ►6) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Złotoryja a Gminą Męcinka dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich - druk nr 6,
    ►7) przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” – druk nr 7,
    ►8) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce – druk nr 8,
    ►9) zmian w budżecie gminy na rok 2018 - druk nr 9.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 63

Wczoraj 76

W tym tygodniu 946

W tym miesiącu 3117

Od początku 3533756