Gmina Złotoryja

Wolne miejsca w punkcie przedszkolnym w Gierałtowcu

Drukuj
alt

 
       Wójt Gminy Złotoryja informuje, że Punkt Przedszkolny przy szkole Podstawowej w Gierałtowcu posiada dwa wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2006 - 2008 zamieszkujących na terenie Gminy Złotoryja.
Przedszkole funkcjonuje w ramach projektu pn. „Moje przedszkole – mój świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa do 29.06.2012 r.
W ramach projektu zapewniamy:
- bezpłatne posiłki
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia muzyczno-rytmiczne
- wycieczki
- zabawy okolicznościowe
Rodzic musi zapewnić dojazd do i z przedszkola
O przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Złotoryja pok. Nr 5.

W załączeniu dokumentacja rekrutacyjna:
- Deklaracja uczestnictwa
- Karta zgłoszenia dziecka
- Regulamin
- Zdoda na przetwarzanie danych osobowych
- Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Sesja w lutym

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2012 r. o godz. 1000 w sali nr 14 (poddasze) Urzędu Gminy w Złotoryi, odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w lutym

39 plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera Zagłębia Miedziowego

Drukuj
17 lutego po raz 39. dzięki Waszym głosom poznamy dziesiątkę sportowców oraz piątkę trenerów Zagłębia Miedziowego, którzy, w Waszej ocenie, zasłużyli na wyróżnienie za osiągnięte w 2011 roku sukcesy. - CZYTAJ CAŁOŚĆ

Informacja - punkty przedszkolne

Drukuj
alt
INFORMACJA
Gmina Złotoryja z dniem 29.06.2012 r. kończy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „MOJE PRZEDSZKOLE – MÓJ ŚWIAT”
W związku z brakiem możliwości ponownego aplikowania o środki w ramach działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje się, że Punkty Przedszkolne w miejscowościach Gierałtowiec, Rokitnica i Wilków–Osiedle będą prowadzone na nowych zasadach. Przewiduje się, że opłata za pobyt dziecka w placówce powyżej 5 godzin wynosić będzie ok. 380 - 400 zł / miesiąc (opłata stała + dzienna stawka żywieniowa).
Wszystkich zainteresowanych rodziców/ opiekunów prawnych dzieci przedszkolnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
• Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu Tel. 76/8781523
• Szkoła Podstawowa w Rokitnicy Tel. 76/8783122
• Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu Tel. 76/8783272
Uwaga !! Uruchomienie punktów przedszkolnych uzależnione jest od liczby dzieci zgłoszonych do poszczególnych placówek.

Zebrania wiejskie 2012

Drukuj
Jak co roku organizowane są zebrania wiejskie z mieszkańcami Gminy. W tym roku ich harmonogram przedstawia się następująco - KLIKNIJ TUTAJ

Sesja w styczniu

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 1000 w sali nr 14 (poddasze) Urzędu Gminy w Złotoryi, odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w styczniu

Ferie 2012

Drukuj
altPlan organizacji ferii zimowych dla dzieci w świetlicach wiejskich, bibliotekach i szkołach.
Zobacz szczegóły - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Drukuj
Komisja konkursowa dokonała opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r.
szczegółowe informacje - tutaj

UWAGA ROLNICY !!! - nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Drukuj
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Trener środowiskowy - poszukiwany.

Drukuj
Wójt Gminy Złotoryja poszukuje kandydata na stanowisko trenera środowiskowego - miejsce pracy "BoiskoOrlik" w Wilkowie-Osiedlu.
Więcej informacji - tutaj.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 91

Wczoraj 155

W tym tygodniu 397

W tym miesiącu 2537

Od początku 3512580

Radosnych Świąt !