Gmina Złotoryja

Ostatnia tegoroczna sesja

Drukuj
altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się III sesja nowo wybranej Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja na lata 2011-2020.
6. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
►2) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
►3) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców,
►4) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
►5) planu pracy Rady Gminy Złotoryja,
►6) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja,
►7) planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus

Wigilia - Urząd nie pracuje

Drukuj
Informuje się, że w dniu 24.12.2010r. (piątek)
Urząd Gminy w Złotoryi nie będzie czynny.

Sesja - grudzień 2010r.

Drukuj
altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się II sesja nowo wybranej Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
3. Ślubowanie Wójta Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Analiza projektu budżetu gminy na 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotoryja,
►2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złotoryja
►3) zmian w budżecie gminy na rok 2010.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus

Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Drukuj
altW najbliższych dniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje "Dni mobilności pracowniczej". Szczegóły na plakacie obok.

Nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013

Drukuj
     W związku z trwającymi naborami oraz planowanym uruchomieniem kolejnych naborów wniosków w ramach PROW 2007/2013, istnieje możliwość składania wniosków o pomoc unijną w oddziałach ARiMR w następujących proghramach:
1/ "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonych w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzania odpowiednich działań naprawczych" - termin składania wniosków 30 listopada - 30 grudnia 2010r.
2/ "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - termin składania wniosków - do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.
3/ "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - termin składania wniosków - do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.
4/ "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" - termin składania wniosków 3 stycznia -17 stycznia 2011r (na inwestycje w produkcji mleczarskiej) oraz 17 stycznia - 23 stycznia 2011r. (na inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej).
     Wnioski można składać w oddziałach ARiMR.

Komunikat DWINB

Drukuj
Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem grzewczym - więcej informacji tutaj.

Projekt "Trzeba skorzystać!"

Drukuj
Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
od dnia 1 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011 r.
realizuje projekt „Trzeba skorzystać!”

Poniżej szczegóły :
- Projekt
- Warsztaty
- Terapia logopedyczna

Ostrzeżenie - złe warunki atmosferyczne.

Drukuj
Od godz. 1600 dnia 01.12.br do godz. 800 dnia 02.12.br na terenie naszego województwa przewiduje się wystąpienie opadów sniegu. Wieczorem i w nocy opady sniegu o natężeniu umiarkowanym lub silnym. prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm, lokalnie 25-30 cm, a w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim od 20 do 30 cm a lokalnie 40 cm.
Równocześnie przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości 25 do 35 km/h w porywach od 45 do 55 km/h. Nad ranem wiatr bedzie stopniowo słabnąć.
Prosimy zachować ostrozność na drogach.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Drukuj
altW tym roku, kontynuując dzieło Stowarzyszenia Kaczawskiego, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", jest głównym organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego. W związku z tym zapraszamy mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego na „Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się tym razem we wspaniałych wnętrzach Zespołu Pałacowo – Parkowego w Krotoszycach w niedzielę - 12 grudnia 2010 r. od godz. 11.00.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

Wyniki wyborów samorządowych 2010

Drukuj
Poniżej prezentujemy wyniki wyborów samorządowych w Gminie Złotoryja, które odbyły się w dniu 21.11.2010r.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 116

Wczoraj 115

W tym tygodniu 116

W tym miesiącu 3240

Od początku 3517052