Gmina Złotoryja

Zebrania wiejskie - styczeń-luty 2011

Drukuj
W dniach 25.01.br - 16.02 br. odbywać się będą zebrania wiejskie w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.
Lp.
Miejscowość Data Godzina Miejsce zebrania
1. Lubiatów 25.01.2011
1630 świetlica wiejska
2. Łaźniki 26.01.2011 1600 świetlica wiejska
3. Wysocko 26.01.2011 1800 świetlica wiejska
4. Rzymówka 27.01.2011 1600 świetlica wiejska
5. Wyskok 28.01.2011 1530 mieszkanie sołtysa
6. Pyskowice 28.01.2011 1700 świetlica wiejska
7. Leszczyna 31.01.2011 1630 świetlica wiejska
8. Gierałtowiec 01.02.2011 1630 świetlica wiejska
9. Podolany 02.02.2011 1530 świetlica wiejska
10. Brennik 02.02.2011 1800 swietlica wiejska
11. Prusice 03.02.2011 1630 świetlica wiejska
12. Wilków 04.02.2011 1630 świetlica wiejska
13. Kopacz 07.02.2011 1630 świetlica wiejska
14. Nowa Wieś Złotoryjska 08.02.2011 1600 świetlica wiejska
15. Sępów 09.02.2011 1600 świetlica wiejska
16. Rokitnica 10.02.2011 1630 świetlica wiejska
17. Kozów 11.02.2011 1630 świetlica wiejska
18. Ernestynów 14.02.2011 1630 świetlica osiedlowa
19. Jerzmanice-Zdrój 15.02.2011 1700 świetlica wiejska
20. Wilków-Osiedle 16.02.2011 1700 świetlica osiedlowa

Trener srodowiskowy - poszukiwany

Drukuj
Wójt Gminy Złotoryja
Poszukuje kandydata na stanowisko: trenera środowiskowego
 
Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotoryja (boisko Orlik- 2012 w Wilkowie - Osiedlu).

Czytaj więcej: Trener srodowiskowy - poszukiwany

Projekt 45+

Drukuj
Na terenie powiatu złotoryjskiego oraz lwóweckiego realizowany jest obecnie projekt 45+ - zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.
Projekt jest przeznaczony dla osób, które :
- ukończyły 45 rok życia,
- mieszkają na terenie powiatu lwóweckiego lub złotoryjskiego,
- nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
- chcą założyć własna działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Projekt 45+

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011r.

Drukuj
Wójt Gminy Złotoryja - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Oferty należy składać do dnia 01 luty 2011r.
Poniżej zamieszczone są odpowiednie wzory druków:
Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

Kącik prasowy dla rodziców

Drukuj
W ramach projektu "Trzeba skorzystać!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu uruchomiła tzw. kącik prasowy dla rodziców - czytaj wiecej ...
Dodatkowo informacja nt. warsztatów "czym dziecko żyje, tego się nauczy" - tutaj.

Ostatnia tegoroczna sesja

Drukuj
altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się III sesja nowo wybranej Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja na lata 2011-2020.
6. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
►2) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
►3) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców,
►4) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
►5) planu pracy Rady Gminy Złotoryja,
►6) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja,
►7) planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus

Wigilia - Urząd nie pracuje

Drukuj
Informuje się, że w dniu 24.12.2010r. (piątek)
Urząd Gminy w Złotoryi nie będzie czynny.

Sesja - grudzień 2010r.

Drukuj
altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się II sesja nowo wybranej Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
3. Ślubowanie Wójta Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Analiza projektu budżetu gminy na 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotoryja,
►2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złotoryja
►3) zmian w budżecie gminy na rok 2010.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus

Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Drukuj
altW najbliższych dniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje "Dni mobilności pracowniczej". Szczegóły na plakacie obok.

Nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013

Drukuj
     W związku z trwającymi naborami oraz planowanym uruchomieniem kolejnych naborów wniosków w ramach PROW 2007/2013, istnieje możliwość składania wniosków o pomoc unijną w oddziałach ARiMR w następujących proghramach:
1/ "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonych w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzania odpowiednich działań naprawczych" - termin składania wniosków 30 listopada - 30 grudnia 2010r.
2/ "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - termin składania wniosków - do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.
3/ "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - termin składania wniosków - do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.
4/ "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" - termin składania wniosków 3 stycznia -17 stycznia 2011r (na inwestycje w produkcji mleczarskiej) oraz 17 stycznia - 23 stycznia 2011r. (na inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej).
     Wnioski można składać w oddziałach ARiMR.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 19

Wczoraj 76

W tym tygodniu 902

W tym miesiącu 3073

Od początku 3533712