Gmina Złotoryja

Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaczu

Drukuj
 
piątek, 20 grudzień 2019 14:00
Poprawiono: środa, 22 styczeń 2020 14:11
Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019 14:00
logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Gmina Złotoryja odpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej i zrealizowała zadanie „Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaczu” w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie wsi Kopacz oraz aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Budowa świetlicy wiejskiej w Kopaczu, zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Działanie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B- wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

wróć na początek strony