Gmina Złotoryja

Przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Gierałtowiec

Drukuj
 
wtorek, 23 czerwiec 2020 11:32
Poprawiono: środa, 23 grudzień 2020 11:31
Opublikowano: wtorek, 23 czerwiec 2020 11:32
Logo gieraltow
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Gierałtowiec”. Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec”. Głównym celem projektu jest rozbudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec Poprzez realizację inwestycji związanej z rozbudową i ulepszeniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przyczynimy się do realizacji celu szczegółowego 6B PROW 2014-2020 Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W ramach zadania przebudowany zostanie zbiorowy system zaopatrzenia w wodę oraz rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Prace obejmują odtworzenie nawierzchni oraz modernizacje pompowni.

Całkowita wartość projektu: 471 942,00 PLN
Dofinansowanie: 189 574 PLN

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wróć na początek strony