Gmina Złotoryja

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Złotoryja

Drukuj
 
wtorek, 24 maj 2022 15:03
Poprawiono: poniedziałek, 13 czerwiec 2022 09:10
Opublikowano: niedziela, 12 czerwiec 2022 15:03
 herb gmina zlotoryja pngWójt Gminy Złotoryja, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Złotoryja.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
Konsultacje przeprowadzone będą od 01.06.2022 do 01.07.2022r. w postaci:
1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
Formularz dostępny będzie:
- na stronie internetowej Gminy Złotoryja: https://www.zlotoryja.com.pl/
- na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.zlotoryja.com.pl/
- w formie papierowej w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (pokój 7)
Wypełnione formularze należy dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja
- bezpośrednio do Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (pokój 7) w godzinach pracy Urzędu.
2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/r/cxM1Lv8vnf
3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Złotoryja. Spotkanie odbędzie się w dniu 15.06.2022 roku o godz. 14.00 Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 13.06.2022 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/r/SQA80nXQvF
Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
Uwagi do projektu uchwały można składać do 01.07.2022r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Złotoryja.
Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.zlotoryja.com.pl/ i stronie https://www.zlotoryja.com.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (pokój nr 7):
• projekt Uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Złotoryja,
• mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
• diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Złotoryja.
Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.zlotoryja.com.pl/
• na stronie internetowej https://www.zlotoryja.com.pl/
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja
• w mediach społecznościowych.
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Złotoryja, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.
Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: https://www.zlotoryja.com.pl/

Zarządzenie Wójta Gminy - ZOBACZ
Załącznik nr 1 - projekt uchwały - ZOBACZ   wraz z załacznikiem do uchwały - ZOBACZ
Załącznik nr 2 - Obwieszczenie - ZOBACZ
Załącznik nr 3 - Formularz zgłaszania uwag - ZOBACZ
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rwitalizacji dla Gminy Złotoryja_projekt do konsultacji społecznych - ZOBACZ

wróć na początek strony