Gmina Złotoryja

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów

Drukuj
 
wtorek, 08 sierpień 2017 12:28
Poprawiono: czwartek, 05 lipiec 2018 14:25
Opublikowano: wtorek, 08 sierpień 2017 12:28
logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów”. Głównym celem projektu jest rozbudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów. W ramach zadania przebudowany zostanie zbiorowy system zaopatrzenia w wodę oraz system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Prace obejmują odtworzenie nawierzchni, likwidację starej pompowni oraz budowę dwóch nowych pompowni.

Całkowita wartość projektu: 1 651 570 PLN

Dofinansowanie: 769 346 PLN
 
 
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Gmina Złotoryja zakończyła wszystkie postępowania przetargowe wyłaniając na wykonawcę robót budowlanych Przedsiębiorstwo Komunalne „HEMIZ-BIS” Sp. z o.o. z Prochowic oraz wybrano inspektorów nadzoru.
Złotoryja, 20.09.2017 r.Fotorelacja ukazująca postęp prac:
 


 
W dniu 23 kwietnia 2018 roku Gmina Złotoryja odebrała od wykonawcy zakończoną inwestycję realizowaną w ramach operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów”.

Ostateczna całkowita wartość projektu: 1 042 307 PLN

Dofinansowanie: 489 350 PLN

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć pokazujących efekty zrealizowanej inwestycji:

wróć na początek strony