Fundusze Zewnętrzne

Zabezpieczenie przed degradacją i poprawa stanu zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Gierałtowcu

 
logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Gmina Złotoryja odpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania „Zabezpieczenie przed degradacją i poprawa stanu zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Gierałtowcu”, w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego PROW na lata 2014-2020.
Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności regionu poprzez ochronę zabytkowego dworu (obecnie szkoły podstawowej) w Gierałtowcu. Zachowanie i poprawa funkcjonalności zabytkowego obiektu szkoły podstawowej w Gierałtowcu wpłynie na wzrost atrakcyjności obszaru zarówno dla turystów jak i mieszkańców, będzie sprzyjało rozwojowi lokalnemu i pobudzało życie społeczno-kulturalne w regionie.