Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja

Drukuj
 
środa, 15 styczeń 2020 13:38
logo euslugi
Nazwa Beneficjenta Gmina Miejska Złotoryja
Partnerzy Projektu Gmina Złotoryja, Gmina Krotoszyce
Wartość projektu 4 041 780,00 zł
Dofinansowanie z UE 3 435 513,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 2.1. E-usługi publiczne
Gmina Złotoryja w partnerstwie z Gminą Miejską Złotoryja oraz Gminą Krotoszyce realizuje projekt Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminach w tym rozwój e-usług publicznych realizujących schematy działania A2B/A2C, wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostęp do informacji publicznej, zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie, realizacja założeń Dyrektywy Reuse (ISP), interoperacyjność między istniejącymi e-usługami, w tym przede wszystkim możliwość współdziałania zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.
Zakres projektu obejmuje: 1. Wdrożenie/rozbudowę Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów; 2. Wdrożenie e-usług z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów; 3. Utworzenie zaplecza technicznego do świadczenia w sposób zautomatyzowany e-Usług publicznych z kompletem e-usług, elektronicznym biurem obsługi interesanta, e-płatnościami, migracjami i wdrożeniem; 4. Modernizację infrastruktury sieciowej wraz z budową serwerowni celem dostosowania do obowiązujących standardów IT; 5. Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji usług poprzez Zintegrowany System Informatyczny: komputery, laptopy, serwery, UTM, Backup 6. Uruchomienie przyłączy światłowodowych.

wróć na początek strony