Gmina Złotoryja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drukuj
 

 

 

Przemoc w rodzinie

 

 

RRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.  
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

 

 

Z kodeksu Karnego
Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

 

 

Przemoc a dziecko
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje ingerencję sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej, kiedy jest ona wadliwie realizowana. W przypadku maltertowania i zaniedbywania własnych dzieci sąd może postanowić:
- organiczenie władzy rodzicielskiej –art.109 kro
- zawieszenie władzy rodzicielskiej - art.110 kro
- pozbawienie władzy rodzicielskiej – art.111 kro.

 

 

Jeśli jesteś ofiarą !!
Powiedz NIE. Nie pozwól by bicie i poniżanie stało się codziennym rytuałem, nigdy nie jest za późno, aby przerwać łańcuch przemocy:
- poszukaj bezpiecznego schronienia ( może być mieszkanie rodziny, sąsiadów lub dowolne miejsce publiczne),
- wezwij policję, bądź konsekwentna ,twoje wahania (np. wycofanie skargi, może zniechęcić funkcjonariuszy do kolejnych interwencji),

 

 

- złóż formalny wniosek. Jeśli chcesz, aby osoba, od której Ty i Twoja rodzina doznaje krzywdy, była ukarana, musisz złożyć zawiadomienie o przestępstwie i domagać się wszczęścia postępowania przygotowawczego.

 

 

Być świadkiem przemocy jest szczególnie trudne.
Bez pomocy świadków nie uda się zatrzymać przemocy. Zadaniem świadka nie jest samodzielne powstrzymanie sprawcy, lecz współpraca z instniejącymi już instytucjami i osobami pomagającymi ofiarom przemocy.
Warto wiedzieć, że obowiązuje program pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska karta”. W tym programie główna rola przypada funkcjonariuszom policji, którzy wezwani do interwencji domowej związanej z przemocą, odnotować ją winni na specjalnie przygotowanych formularzach.
Zobowiązani są poinformować osobę pokrzywdzoną o jej prawach i możliwościach podjęcia skutecznych działań prawnych. Pozostawiają też „Informację dla ofiar przemocy w rodzinie”, formularz prośby o pomoc oraz wykaz instytucji i organizacji , do których osoba pokrzywdzona może się zwrócić o pomoc.
Tu znajdziesz pomoc !
W twoje okolicy znajdują się instytucje, które mogą Ci pomóc:
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie w Urzędzie Gminy Złotoryja al.Miła 4 pok.2 tel.76 878-87-17 czynny w miesiącu:
lutym w dniach 21 i 28 w godz. 800 - 1000 oraz w dniu 7 w godz. 1400 - 1600 
w Urzędzie Gminy Złotoryja al.Miła 4, 59-500 Złotoryja tel. 76 878-87-17. Uwaga!! (Dane o godzinach pracy punktu konsultacyjnego będą comiesięcznie aktualizowane).

 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi al.Miła 4 tel. 76 878 -30 -21

- Zespół Interdyscyplinarny Gminy Złotoryja czynny w godzinach pracy GOPS-u 730 - 1530 od poniedziałku do piątku

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi al.Miła18 tel. 76 878 -44 -47

  - Dom Samotnej Matki i Dziecka – Punkt Interwencji Kryzysowej w Ścinawie ul.Mickiewicza 38 tel. 76 843 -67 -25

  - Dom Samotnej Matki – Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Głogowie ul Folwarczna 50 tel. 76 833- 35- 00

  - Sąd Rejonowy w Złotoryi – Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Kolejowa 3 tel. 76 878 -35-19

  - Prokuratura Rejonowa w Złotoryi ul.Miła 14 tel. 76 878 31 51

  - Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 5 tel. 76 878 -39 - 91 lub alarmowy 997 KPP-dzielnicowi tel. 076 819 - 22 -21

Każda z tych instytucji świadczy inny rodzaj pomocy. Możesz uzyskać w nich wsparcie psychologiczne, materialne, socjalno-mieszkaniowe i pomoc prawną. Zasięgnij informacji, co oferuje dana placówka.

 

 

Ponadto funkcjonuje ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” gdzie uzyskasz:
- konsultacje psychologicze i prawne,
- wsparcie psychologiczne,
- wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
- informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym,
- a także o możliwościach działań mających na celu poradzenie sobie z przemocą w rodzinie.
Telefon dla ofiar przemocy 801 12- 00 -02 (* płatny pierwszy impuls)
poniedziałek – sobota – godz. 10 -22
niedziela i święta – godz. 8 -16
Prawny dyżur telefoniczny
poniedziałek , wtorek godz. 17 – 21 tel. 22 666 -28 -50
środa , godz. 18 -22 tel. 801 -12 -00- 02

 

 

Zatrzymać Przemoc
Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji 800 -120-148 Czynna całodobowo 7 dni w tygodniu.

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 87

W tym tygodniu 921

W tym miesiącu 3196

Od początku 3521956