Gmina Złotoryja

Informacja - susza 2019

 
W związku z długotrwałym występowaniem braku opadów na terenie gminy Złotoryja, informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które ucierpiały na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioski należy składać na formularzach zamieszczonych poniżej wraz z załącznikiem :
- nr 1 – oświadczenie dla rolników nie posiadających własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość produkcji rolnej,
- nr 2 - oświadczenie dla rolników posiadających dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji.
Uwaga: we wniosku należy określić całość prowadzonej produkcji rolnej roślinnej i zwierzęcej oraz uprawy, które ucierpiały na skutek suszy. Należy podać również grunty położone na terenie innej gminy .
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie (powierzchnia wykazana we wniosku powinna zgadzać się z powierzchnią wykazaną do płatności obszarowej).
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: http://duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html


Do pobrania:
Wniosek rolnika dotyczacy oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie nr 1 - dla rolników nie posiadajacych własnej dokumentacji
Oświadczenie nr 2 - dla rolników posiadajacych pełną dokumentację
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 61

Wczoraj 72

W tym tygodniu 906

W tym miesiącu 2001

Od początku 3547986