Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r. (uchwała druk nr 1).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (uchwała druk nr 2).
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ► 1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 3 ,
    ► 2) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja - druk nr 4,
    ► 3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
    ► 4) określenia przeznaczenia mienia oraz należności i zobowiązań gimnazjów włączonych do szkół podstawowych - druk nr 6,
    ► 5)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 7,
    ► 6)  wyrażenia woli przystąpienia do projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m. Wilków, km 11+952 ÷ 13+143 na długości 1211m” oraz zapewnienia finansowego wkładu własnego do projektu - druk nr 8,
    ► 7)  wyrażenia woli przystąpienia do projektu „Remont drogi powiatowej nr 2618D w m. Kozów w km 0+000 ÷ 0+700 na dł. 700m” oraz zapewnienia finansowego wkładu własnego do projektu - druk nr 9,
    ► 8)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 10,
    ► 9)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11,
    ► 10)  sprzedaży lokali mieszkalnych - druk nr 12,
    ► 11)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - druk nr 13,
    ► 12)  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 14,
    ► 13)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 15,
    ► 14)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 16.
    (Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Rady Gminy
            Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 28

Wczoraj 76

W tym tygodniu 911

W tym miesiącu 3082

Od początku 3533721