Komisje Rady Gminy kadencji 2014 - 2018

Drukuj
 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw Rodziny

Nadzorująca działalność oświaty, jednostek kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz pomocy rodzinie.

 1. Choczaj Paweł - Przewodniczący
 2. Hanczyn Renata
 3. Kot Włodzimierz
 4. Pawlus Józef
 5. Stemplowski Mariusz
 6. Szapował Jarosław
 7. Zając Wioletta

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Nadzorująca gospodarkę gruntami, produkcję rolną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, porządek publiczny, stan dróg i ochronę przeciwpożarową.

 1. Czapliński Czesław - Przewodniczący  
 2. Didenkow Aleksander
 3. Kot Włodzimierz
 4. Parański Jacek
 5. Pawlus Józef
 6. Pomykała Jan
 7. Siudak Przemysław

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych

Nadzorująca realizację budżetu gminy, inwestycji, prac remontowych, porządkowych, rozwoju usług przez podmioty gospodarcze i sprawy mieszkaniowe.

 1. Adaszek Zdzisław - Przewodniczący
 2. Baranowski Zenon
 3. Choczaj Paweł
 4. Hanczyn Renata
 5. Majchrowski Dariusz
 6. Pomykała Jan
 7. Siudak Przemysław
 8. Stemplowski Mariusz
 9. Zając Wioletta

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Rewizyjna

Kontrolująca działalność wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy w następującym składzie:

 1. Parański Jacek - Przewodniczący     
 2. Adaszek Zdzisław
 3. Czapliński Czesław
 4. Didenkow Aleksander
 5. Majchrowski Dariusz

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz