KORONAWIRUS

Wywóz nieczystości (śmieci)

 
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z koronawirusem firma COM-D realizująca na terenie naszej gminy wywóz odpadów komunalnych poinformowała nas, że nie będzie problemów z wywozem tychże odpadów. Jednocześnie wstrzymują oni dostarczanie nowych pojemników oraz worków na posesje do odwołania.