Odpady komunalne - ceny

Drukuj
 
Rada Gminy na sesji w dniu 30 maja 2014r. dokonała zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Nowe stawki obowiązuja od dnia 01 lipca 2014r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i segregowania bądź niesegregowania odpadów. Opłaty te przedstawiają się następująco:
Odpady segregowane:
gospodarstwo domowe 1 osobowe -  16,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 2 osobowe - 31,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 3-4 osobowe - 40,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 5 osobowe i większe - 48,00 zł / miesięcznie

Odpady segregowane i odpady "bio" gromadzone we własnym kompostowniku
gospodarstwo domowe 1 osobowe -  14,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 2 osobowe - 29,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 3-4 osobowe - 38,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 5 osobowe i większe - 46,00 zł / miesięcznie

Odpady niesegregowane:
gospodarstwo domowe 1 osobowe -  24,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 2 osobowe - 44,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 3-4 osobowe - 58,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 5 osobowe i większe -
71,00 zł / miesięcznie
 
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych opłaty zależne są od wielkości i ilości pojemników na odpady. Opłaty te przedstawiają się następująco:
Odpady segregowane:
pojemnik o pojemności 120 l - 21 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 240 l - 37 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 1100 l - 130 zł / miesięcznie

Odpady niesegregowane:
pojemnik o pojemności 120 l - 28 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 240 l - 44 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 1100 l - 176 zł / miesięcznie

Wszystkie uchwały dostępne są TUTAJ


Poprzednie ceny ustalone przez Radę Gminy na sesji w dniu 31 stycznia 2013r. obowiązujace do 30 czerwca 2014r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i segregowania bądź niesegregowania odpadów. Opłaty te przedstawiają się następująco:
Odpady segregowane:
gospodarstwo domowe 1 osobowe -  18,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 2 osobowe - 34,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 3-4 osobowe - 45,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 5 osobowe i większe - 55,00 zł / miesięcznie

Odpady niesegregowane:
gospodarstwo domowe 1 osobowe -  24,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 2 osobowe - 44,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 3-4 osobowe - 58,00 zł / miesięcznie
gospodarstwo domowe 5 osobowe i większe -
71,00 zł / miesięcznie
 
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych opłaty zależne są od wielkości i ilości pojemników na odpady. Opłaty te przedstawiają się następująco:
Odpady segregowane:
pojemnik o pojemności 120 l - 24 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 240 l - 42 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 1100 l - 160 zł / miesięcznie

Odpady niesegregowane:
pojemnik o pojemności 120 l - 32 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 240 l - 50 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 1100 l - 200 zł / miesięcznie
Wszystkie uchwały dostępne są TUTAJ