Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań

Drukuj
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja określa Uchwała Rady Gminy Złotoryja Nr XII/139/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Poniżej znajdują się do podbrania odpowiednie pliki.
Zaleca się zapisać plik/katalog na dysku komputera a następnie "rozpakować" zawartość na dysku.
1/ Prognoza oddziaływania na środowisko -plik .pdf
2/ Studium ujednolicone - plik .7z wielkość 28MB