Gmina Złotoryja

Wyniki konkursu ofert ne realizację zadania publicznego

Drukuj
 
W dniu 18 września 2017r. w Urzędzie Gminy Złotoryja rozstrzygnięto konkurs ofert polegający na powierzeniu realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty na poszczególne zadania:
Zadanie Nr 1.
Realizacja zadania publicznego polegającego na wykonaniu prac remontowych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie – Osiedlu.
MUKS „GWAREK WILKÓW” – na realizację zadania przeznacza się kwotę:40.000 zł
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 8

Wczoraj 104

W tym tygodniu 459

W tym miesiącu 1556

Od początku 3465079

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia !