Gmina Złotoryja

Sesja w sierpniu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXX sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ►1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna w Gminie Złotoryja – druk nr 1,
    ►2)  przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Złotoryja - druk nr 2,
    ►3) przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem zaopiniowania – druk nr 3,
    ►4) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 4,
    ►5) zmian w budżecie gminy na rok 2018 - druk nr 5.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 66

Wczoraj 148

W tym tygodniu 618

W tym miesiącu 3272

Od początku 3530092