Gmina Złotoryja

Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych - sport

W dniu 10 stycznia br. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny sportu. Poniżej prezentujemy wyniki - kliknij tutaj

Zebrania wiejskie - harmonogram

Maly harmonogram zebran wiejskich 2020Jak co roku na przełomie stycznia i lutego w każdej miejscowości naszej gminy odbędą się zebrania wiejskie przedstawicieli władz gminy z mieszkańcami. Zachęcamy do zapoznania się z terminami zebrań - Kliknij tutaj.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w naszej gminie

Od 1 stycznia ulegają zmianie zarówno ceny, jak też i metody segregowania odpadów komunalnych. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani są złożyć nowe deklaracje (dostępne TUTAJ) w terminie do dnia 14 stycznia 2020r.
Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych, ulotka ułatwiająca poprawną segregację oraz harmonogram wywozu odpadów - Zobacz TUTAJ

Odpady komunalne - ceny

Rada Gminy na sesji w dniu 29 listopada 2019r. dokonała zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Nowe stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2020r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i posiadania lub nie, własnego kompostownika. Opłaty te przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej: Odpady komunalne - ceny

Odpady z oczyszczalni - informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z eksploatacją Oczyszczalni Ścieków w Lubiatowie ma do przekazania ustabilizowane tlenowo i odwodnione osady ściekowe. Zgodnie art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.), osady stosowane mogą być:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czytaj więcej: Odpady z oczyszczalni - informacja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020r.

Poniżej udostępniamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości gminy, który będzie obowiązywał w 2020r - Zobacz

Sesja w grudniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XV sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w grudniu

Kalendarze polowań z kół łowieckich

W trosce o bezpieczeństwo osób i mienia koła łowieckie podały kalendarze polowań do zapoznania się dla mieszkańców - Zobacz

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych - sport

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 - Zobacz
Oświadczenie oferenta
Klauzula art.13
Klauzula art.14
Wyniki

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób tego pozbawionych z terenu Gminy Złotoryja w 2020r. - Zobacz
Klauzula art.13
Klauzula art.14
Wyniki

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 10

Wczoraj 173

W tym tygodniu 687

W tym miesiącu 354

Od początku 3578511

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Gminy Złotoryja, Wójt Gminy informuje, że Urząd Gminy i GOPS będą działały w trybie wewnętrznym i zostają zamknięte dla dostępu mieszkańców od 16 marca 2020 r. do odwołania.
Kasa w Urzędzie również będzie nieczynna.
Wszelkich płatności można dokonywać przez Internet lub w banku.

Dni i godziny pracy Urzędu i GOPS nie ulegają zmianie, jednakże wszystkie sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dyżury telefoniczne:
• Sekretariat – (76) 87 88 700
• Fax – (76) 87 88 716
• Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje – (76) 87 88 705
• Wymiana źródeł ciepła – (76) 87 88 705
• Geodezja i nieruchomości – (76) 87 88 719
• Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska – (76) 87 88 702
• Ewidencja ludności – (76) 87 88 714
• Księgowość podatkowa – (76) 87 88 711
• Opłaty za odpady komunalne – (76) 87 88 721
• GOPS – (76) 87 83 021, zasiłki rodzinne – (76) 87 88 720

Adres poczty e-mail: gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl , gopszlotoryja@wp.pl
ePUAP: b393q8pnlb/skrytka

Na parterze Urzędu ustawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać wszelkie pisma (bez potwierdzenia ich złożenia).