Gmina Złotoryja

Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk

Drukuj
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Lider jako katalizator zmiany w społeczności lokalnej”. Szkolenie odbędzie się w Agroturystyce „Chata Morgana” – Jastrowiec 15, gmina Bolków w dniach 5 i 6 czerwca 2017r. od godz. 9.00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu.
UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc (20 osób) zakwalifikowanie się na szkolenie będzie potwierdzone przez LGD po analizie zgłoszeń przesłanych do Biura.
Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 30.05.2017r. na formularzu dostępnym na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl
 

OZE – informacja na temat realizacji planowanego projektu

Drukuj
Informujemy, iż w roku bieżącym, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi na dofinansowanie projektów w zakresie OZE, projekt Gminy Złotoryja dot. poprawy jakości powietrza w Gminie Złotoryja poprzez rozbudowę mikroinstalacji opartych na odnawialnych źródłach energii nie otrzymał dofinansowania, pomimo pozytywnej oceny merytorycznej i formalnej. W związku z powyższym Urząd Gminy nie będzie prowadził działań polegających na montażu:
- instalacji fotowoltaicznych,
- oraz pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.
Z chwilą pojawienia się, w latach kolejnych, możliwości dofinansowania i realizacji przedmiotowych działań - będziemy informować Państwa o możliwości wsparcia wskazanych inwestycji.

Święto Ludowe 04.06.2017r.

Drukuj
Plakat swieto ludowe 2017 malyInformujemy, że tegoroczne Święto Ludowe odbędzie się 04.06.br. w Rokitnicy. Szczegóły na plakacie.

Projekt "Dolnośląskie Kobiety Biznesu"

Drukuj

Poniżej przedstawiamy opis realizowanego w/w projektu.
Opis
Plakat

Sesja w maju

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w maju

Rajd „Kaczawskie Wędrowanie Do WoLi”

Drukuj
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa zapraszają na Rajd „Kaczawskie Wędrowanie Do WoLi” w niedzielę 21 maja 2017 r. – zbiórka w 3 miejscach startu o godz. 10.00
Rajd odbywa się na szlakach i bezdrożach Gór i Pogórza Kaczawskiego. Celem rajdu jest popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Krainy Wygasłych Wulkanów oraz integracja i aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Więcej szczegółów - kliknij tutaj

Informacja Wójta Gminy

Drukuj
Wójt Gminy Złotoryja, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. ,poz. 885 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2016 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1340 z późn. zm.) - zobacz wykaz
Poniżej prezentujemy także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. - Zobacz wykaz

Oferta realizacji zadania publicznego

Drukuj
Poniżej prezentujemy ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zobacz

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Drukuj
odpady wielkogabarytoweInformujemy, że w dniu 25 i 26 maja 2017 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
W dniu 25.05.2017 r. (czwartek) odpady będą zbierane na terenie Wilkowa oraz Wilkowa-Osiedle.
W dniu 26.05.2017 r.(piątek) w pozostałych miejscowościach gminy Złotoryja.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 maja 2017 r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702 – Szczepańska Małgorzata
- po godzinach pracy Urzędu – 663 532 869 – Szczepańska Małgorzata
- firma COM-D (Dział Obsługi Klienta) – 602 899 777
UWAGA !!
Nie należy wystawiać zużytego sprzętu RTV i AGD oraz opon.

Zmiana stawek wody i ścieków

Drukuj
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuję, że Uchwałą Nr XXVII/304/2017 i Uchwałą Nr XXVII/305/2017 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2017 roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do nich z budżetu gminy.
1) Wysokość stawek za 1 m3 dostarczonej wody i odebranych ścieków wynosi:

Czytaj więcej: Zmiana stawek wody i ścieków

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 16

Wczoraj 130

W tym tygodniu 146

W tym miesiącu 1243

Od początku 3464766