Gmina Złotoryja

Bezpieczniej w Twojej okolicy

Drukuj
alt5 października 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec poprzez to narzędzie internetowe może teraz przekazać policjantom informacje o zagrożeniach, jakie zaobserwował. Zostaną one sprawdzone przez funkcjonariuszy, którzy podejmą dalej działania.
Krajowa Mapa Zagrożeń jest narzędziem internetowym pozwalającym na przekazywanie przez mieszkańców informacji o miejscach i zdarzeniach, które w ich ocenie są niebezpieczne. Każdy z sygnałów przekazanych w ten sposób policji zostanie sprawdzony przez funkcjonariuszy.

Czytaj więcej: Bezpieczniej w Twojej okolicy

Sesja w październiku

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 13 października 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XX sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w październiku

Obwieszczenie Wójta Gminy

Drukuj
Na podstawie art.21 ust.4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Złotoryja (Brennik, Gierałtowiec, Jerzmanice-Zdrój, Kopacz, Kozów, Leszczyna, Lubiatów, Łaźniki, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Prusice, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wilków, Wilków-Osiedle, Wyskok, Wysocko). Zobacz całość

Poszukujemy mieszkań

Drukuj
Gmina Złotoryja informuje, że jest zainteresowana kupnem lub wynajmem lokali mieszkalnych o pow. użytkowej do 35 m2 na terenie powiatu złotoryjskiego. Oferty można składać pisemnie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 1300 według załączonego wzoru na adres Urząd Gminy, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja. Wszelkie informacje dotyczące składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 768788719.
Oferta

Wyłożenie do publicznego wglądu

Drukuj
Wyłożenie do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 287/5 i 288 (część), obręb Prusice - projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko.
Pobierz pliki (całość spakowana rar-em, wielkośc pliku ok. 10,5MB)

Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Drukuj
altW związku z pożarem jaki miał miejsce dzisiejszej nocy (20.09.br.) w budynku wielorodzinnym w Nowej Ziemi, w którym ucierpiało 22 rodziny  prosimy o pomoc dla tychże osób.
Pomoc pieniężną prosimy kierować na specjalnie otwarte w tym celu konto bankowe w PBS Złotoryja:
37 8658 0009 0000 3593 2000 0330
którego właścicielem jest Gmina Złotoryja, Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja.
 
Pomoc w innej formie prosimy zgłaszać bezpośrednio do GOPS w Złotoryi tel. 768783021 (w godz.730 - 1530) lub 798155004 (w innych godzinach).
 
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy !!!

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Drukuj
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.09.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : "Modernizacji dwutorowej linii 20kV L=714, L=723 - wymiana linii napowietrznych na kablowe w miejscowości Jerzmanice-Zdrój.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy

Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja z dnia 15.09.2016r. o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 287/5 i 288 (część) obręb Prusice.
Obwieszczenie

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Drukuj
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Na podstawie uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 6 września 2010r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Złotoryja
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Czytaj więcej: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców

Drukuj
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", które odbędzie się 26.09.2016 o godz. 10:00 w Sali Narad w Urzędzie Gminy Pielgrzymka.
Zaproszenie
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 3

Wczoraj 112

W tym tygodniu 554

W tym miesiącu 1963

Od początku 3451615