Gmina Złotoryja

Ogłoszenie

Drukuj
Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 - Zobacz

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krotoszycach

Drukuj
JARMARK 2017 PLAKATZarząd i pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10 grudnia br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Krotoszycach, od godz. 1200.
Nasz Jarmark to przede wszystkim wspólne przedświąteczne spotkanie, wspólne kolędowanie, ozdabianie pierników, możliwość obejrzenia ozdób świątecznych wykonanych dawnymi technikami ludowymi czy odwiedzanie stoisk z tradycyjnymi wyrobami kuchni staropolskiej i regionalnej, gdzie m.in. będzie można skosztować kaczawskich pierogów czy wybornego piernika.
W tym roku zaprezentuje się ok. 40-tu wystawców, a będą to przede wszystkim lokalni producenci, artyści, rzeźbiarze, rękodzielnicy, pszczelarze, a także Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje pozarządowe. Na stoiskach nie zabraknie więc dobrych miodów, tradycyjnych ciast, pierników, pierogów, kolorowych bombek, aniołków, pięknych stroików, serwetek i wielu niezwykłych pomysłów na świąteczne upominki.

Czytaj więcej: Jarmark Bożonarodzeniowy w Krotoszycach

Obwieszczenie RDOŚ

Drukuj
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika Rzymówka na rzece Kaczawa". Obwieszczenie

Konsultacje społeczne - wynik

Drukuj
 W procesie konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, zrealizowanym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Złotoryja Nr XXXIX/306/10 z dnia 6 września 2010 r., żaden podmiot nie zgłosił uwag do w/w projektu w zakresie dziedzin współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi. Powyższy projekt programu współpracy zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Gminy Złotoryja.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Drukuj
Informujemy, że w dniach 27 listopada i 1 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
W dniu 27.11.2017 r. (poniedziałek) odpady będą zbierane na terenie Wilkowa oraz Wilkowa-Osiedle.
W dniu 01.12.2017 r.(piątek) w pozostałych miejscowościach gminy Złotoryja.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 listopada 2017 r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702 – Szczepańska Małgorzata
- po godzinach pracy Urzędu – 663 532 869 – Szczepańska Małgorzata
- po godzinach pracy Urzędu – 601 450 369 - Nowak Bożena
- firma COM-D (Dział Obsługi Klienta) – 76 870 21 68
UWAGA !! Nie należy wystawiać zużytego sprzętu RTV i AGD oraz opon.

Sesja w listopadzie

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w listopadzie

Zmiany w MPZP

Drukuj
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/19 w obrębie Jerzmanice – Zdrój, [POBIERZ]
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 645/46, 640/46, 644/46, 643/46, 639/46 w obrębie Prusice,[POBIERZ]
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 162/4 w obrębie Wyskok, [POBIERZ]
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium

Drukuj
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - plik do pobrania, wielkośc pliku ok. 86MB - Pobierz

Ogłoszenie

Drukuj
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia działalności w ramach mechanizmów pożyczkowych.
Celem spotkania jest prezentacja oferty pożyczek, finansowanych ze środków europejskich, dostępnych na rozwój działalności gospodarczej. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego omówią warunki wsparcia i procedurę aplikowania o pożyczki. Zostaną również przedstawione założenia projektu, w ramach którego oferowane są granty na usługi doradcze dla mikro, małych i średnich firm.
Spotkanie w Jeleniej Górze odbędzie się 15 listopada 2017 r. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze (Plac Ratuszowy 32/32a).

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Stypendia szkolne

Drukuj
Osoby pobierające stypendia szkolne proszone są o zgłaszanie się od dnia 09 listopada br. do Urzędu Gminy w Złotoryi (pok. nr 6) po odbiór decyzji przyznającej świadczenie na miesiące wrzesień - grudzień 2017r.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 115

Wczoraj 115

W tym tygodniu 115

W tym miesiącu 3239

Od początku 3517051