Gmina Złotoryja

Obwieszczenie Wójta Gminy

Drukuj
Na podstawie art.21 ust.4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Złotoryja (Brennik, Gierałtowiec, Jerzmanice-Zdrój, Kopacz, Kozów, Leszczyna, Lubiatów, Łaźniki, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Prusice, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wilków, Wilków-Osiedle, Wyskok, Wysocko). Zobacz całość

Poszukujemy mieszkań

Drukuj
Gmina Złotoryja informuje, że jest zainteresowana kupnem lub wynajmem lokali mieszkalnych o pow. użytkowej do 35 m2 na terenie powiatu złotoryjskiego. Oferty można składać pisemnie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 1300 według załączonego wzoru na adres Urząd Gminy, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja. Wszelkie informacje dotyczące składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 768788719.
Oferta

Wyłożenie do publicznego wglądu

Drukuj
Wyłożenie do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 287/5 i 288 (część), obręb Prusice - projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko.
Pobierz pliki (całość spakowana rar-em, wielkośc pliku ok. 10,5MB)

Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Drukuj
altW związku z pożarem jaki miał miejsce dzisiejszej nocy (20.09.br.) w budynku wielorodzinnym w Nowej Ziemi, w którym ucierpiało 22 rodziny  prosimy o pomoc dla tychże osób.
Pomoc pieniężną prosimy kierować na specjalnie otwarte w tym celu konto bankowe w PBS Złotoryja:
37 8658 0009 0000 3593 2000 0330
którego właścicielem jest Gmina Złotoryja, Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja.
 
Pomoc w innej formie prosimy zgłaszać bezpośrednio do GOPS w Złotoryi tel. 768783021 (w godz.730 - 1530) lub 798155004 (w innych godzinach).
 
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy !!!

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Drukuj
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.09.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : "Modernizacji dwutorowej linii 20kV L=714, L=723 - wymiana linii napowietrznych na kablowe w miejscowości Jerzmanice-Zdrój.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy

Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja z dnia 15.09.2016r. o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 287/5 i 288 (część) obręb Prusice.
Obwieszczenie

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Drukuj
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Na podstawie uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 6 września 2010r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Złotoryja
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Czytaj więcej: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców

Drukuj
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", które odbędzie się 26.09.2016 o godz. 10:00 w Sali Narad w Urzędzie Gminy Pielgrzymka.
Zaproszenie

System informacji przestrzennej gminy

Drukuj
Drodzy mieszkańcy,
Miło nam poinformować, że od dziś wszyscy mieszkańcy gminy Złotoryja oraz turyści odwiedzający nasze piękne tereny mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Złotoryja.
Portal Mapowy dostępny jest pod adresem http://portal.gison.pl/zlotoryjagmina/. Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na naszej stronie.
Szybki dostęp do informacji
W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.
Dla kogo przeznaczony jest Gminny Portal Mapowy?

Czytaj więcej: System informacji przestrzennej gminy

Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony

Drukuj
altW minioną niedzielę na boisku sportowym w Rokitnicy odbyły się Dożynki Gminne. W tym roku gościli nas u siebie wspólnie mieszkańcy Rokitnicy i Kozowa ze starostami dożynek Panią Danutą Matusz i Panem Andrzejem Siwakiem. Podziękowanie za tegoroczne plony rozpoczęła dziękczynna msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Proboszcz Kazimierz Białek. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście oraz przedstawiciele sąsiednich samorządów. Tegoroczne dożynki zachwyciły wielu mieszkańców naszej gminy oraz przyjezdnych gości. Mieszkańcy Rokitnicy i Kozowa udekorowali niemal każdy skwer swoich miejscowości w barwne ozdoby dożynkowe. Wkład mieszkańców wsi w organizację dożynek docenili również tegoroczni sponsorzy. Dla starostów dożynek niespodziankę ufundowała firma Grupa AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A, która przekazała gospodarzom bony podarunkowe na 1 tonę nawozów. Bardzo miłą niespodziankę przygotowali również Państwo Anna i Mieczysław Kłak, którzy postanowili nagrodzić mieszkańców za przystrojenie swoich posesji i ufundowali nagrody pieniężne w wysokości 1x 300,00 zł, 2x 200,00 zł i 3x100,00zł.

Czytaj więcej: Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 25

Wczoraj 82

W tym tygodniu 797

W tym miesiącu 2860

Od początku 3445648