Gmina Złotoryja

Informacja

w dniu 2 maja 2019r. Urząd Gminy będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zakaz wypalania traw, łąk itp.

W związku z zakazem wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, jakie nakłada na nas Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880) oraz odpowiedzialnością wykroczeniową, jaka wiąże się z naruszeniem tego zakazu poniżej prezentujemy materiały przygotowane przez ARiMR - Zobacz

Stypendia szkolne - informacja

Oosby pobierające stypendium szkolne (wnioskodawcy) proszone są o osobiste zgłaszanie się do Urzędu Gminy Złotoryja (pok. nr 6) w celu wyrażenia pisemenej zgody na zmianę decyzji oraz odbiór decyzji przyznającej świadczenie na miesiące styczeń - czerwiec 2019r.

Konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2019

plakat DL malyJuż po raz dwunasty Stowarzyszenie Kaczawskie ma przyjemność ogłosić coroczny konkurs Działaj Lokalnie na terenie powiatu jaworskiego, złotoryjskiego i legnickiego. Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przy zaangażowaniu środków Stowarzyszenia Kaczawskiego do dyspozycji jest łącznie 55 tys. zł celem przekazania ich na inicjatywy lokalne. Szansę na zdobycie dotacji do 6 tys. zł mają grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej: Konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2019

Sesja w kwietniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się VI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w kwietniu

KRUS ostrzega przed boreliozą

Każdego roku notuje się w Polsce kilka tysięcy zachorowań na boreliozę. Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcza dotyczy praktycznie całego kraju. Aktywność kleszczy występuje między majem a listopadem, a najwięcej zachorowań notuje się od maja do sierpnia. Nie każdy kleszcz jest nosicielem chorobotwórczych mikroorganizmów. Nie zawsze podczas ukąszenia musi dojść do zakażenia.
W przypadku chorób odkleszczowych najważniejsze jest zapobieganie ukąszeniu przez kleszcze i szybkie rozpoznanie choroby. Należy więc unikać zarośli i wysokich traw. Przed wizytą na terenie, gdzie mogą bytować kleszcze, warto użyć preparatów odstraszających te pajęczaki.

Czytaj więcej: KRUS ostrzega przed boreliozą

Zbiórka sprzętu rtv agd

elektrosmieciUrząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019r. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD. Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2019r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy
UWAGA !! Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon. Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny ! !
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja - Edycja II - lokale w budynkach wielorodzinnych. Przedłużenie terminu składania wniosków

PiecWójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udział w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja - Edycja II" umożliwiającym wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, które nie kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.
Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać w formie refundacji do 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych, tj. 4900,00 zł. Poziom kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 14.000,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (I piętro, pok. nr 6).
Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 do dnia 05.04.2019r. (włącznie).
Na podstawie złożonych wniosków Gmina Złotoryja opracuje i złoży wniosek o dofinansowanie do WFOŚ i GW we Wrocławiu. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gmina podpisze umowę dotacji z osobami, które złożyły deklarację i dopiero wtedy możliwa będzie realizacja wymiany źródła ciepła.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń !
Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr II/26/2018 Gminy Złotoryja w dniu 28 grudnia 2018r.
Więcej informacji i odpowiednie druki do pobrania w zakładce "Wymiana Pieców"

Informacja

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.
Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.), posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnia ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.
W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

Wójt Gminy
Jan Tymczyszyn

Sesja w marcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się V sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w marcu

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 239

Wczoraj 98

W tym tygodniu 239

W tym miesiącu 1640

Od początku 3559405