Gmina Złotoryja

Trener srodowiskowy - poszukiwany

 
Wójt Gminy Złotoryja
Poszukuje kandydata na stanowisko: trenera środowiskowego
 
Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotoryja (boisko Orlik- 2012 w Wilkowie - Osiedlu).
Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku, trenera środowiskowego, będzie odpowiedzialna za:
• Funkcjonowanie obiektów powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”,
• Organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych,
• Organizację i prowadzenie innych, uzgodnionych i zatwierdzonych przez urząd, form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• Bieżące prowadzenie dokumentacji zajęć oraz harmonogramu planowanych godzin pracy,
• Przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
• Prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych w dni powszednie, a także w wyznaczonych godzinach w soboty i niedziele,
• Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na cały etat lub dwie osoby na ½ etatu.

Wymagania:
Adresatami niniejszego ogłoszenia są osoby będące nauczycielami wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy posiadające stosowne uprawnienia. Mile widziane również doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą, umiejętności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołem i pozytywnego reagowania w trudnych sytuacjach, samodzielność i otwartość, przedstawienie wstępnego planu zajęć na obiekcie.

Oferujemy:
• Wynagrodzenie w wysokości min. 2000 zł brutto – cały etat lub min. 1000 zł brutto – ½ etatu.
• Umowę zlecenie na okres III – XI 2011r.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny, kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), z podaniem w tytule wiadomości „Trener środowiskowy”, do dnia 28.01.2011r. w Urzędzie Gminy Złotoryja, pokój nr 6, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny zawierać zgodę opatrzoną klauzulą.
Wójt Gminy Złotoryja
Maria Leśna