Gmina położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, posiada skomplikowana budowę geologiczną i urozmaiconą rzeźbę terenu. Leży na pograniczu dwóch typów krajobrazu. Jeden odznacza się wyraźną monotonią falistej równiny, wiąże się z Wysoczyzną Chojnowską wchodzącą w skład Niziny Śląskiej. Drugi to pełen malowniczych zakątków, pagórkowaty teren Pogórza Kaczawskiego, będący północną rubieżą Sudetów Zachodnich. Północna część gminy to tereny rolnicze, dobre warunki glebowe i przyrodnicze sprzyjają prowadzeniu upraw rolnych i hodowli zwierząt. Południowo-zachodnia część gminy ma charakter przemysłowy, znajduje się tutaj kilkanaście małych zakładów przemysłowych, a zasoby surowców, głównie bazaltu i żwiru, stwarzają warunki do rozwoju przedsiębiorczości. W miejscowości Ernestynów położonej ok. 500m od autostrady A-4 przygotowane są tereny pod strefę aktywności gospodarczej.

Podział administracyjny
W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

  1. Brennik
  2. Ernestynów
  3. Gierałtowiec
  4. Jerzmanice-Zdrój
  5. Kopacz
  6. Kozów
  7. Kwiatów
  8. Leszczyna
  9. Lubiatów
10. Łaźniki
11. Ńowa Wieś Złotoryjska
12. Nowa Ziemia
13. Podolany
14. Prusice
15. Pyskowice
16. Rokitnica
17. Rzymówka
18. Sępów
19. Wilków
20. Wilków-Osiedle
21. Wyskok
22. Wysocko