Przychodnie znajdujące się na terenie gminy:

  • Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej z/s w Gierałtowcu, - tel.76-8781-413
  • Ośrodek Zdrowia w Rokitnicy - tel. 76-8783-124
  • Ośrodek Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu - tel. 76-8783-321