Gmina w liczbach

 • obszar gminy: 145 km2 z czego:

  77% stanowią użytki rolne,
  15% lasy,
  2% tereny osiedlowe,
  1% wody powierzchniowe,
  5% pozostałe tereny,
 • gleby: 77,3% gleby klasy I - III,
 • ludność: 6714 osób
 • bezrobocie: 13,2%
 • podmioty gospodarcze: ok. 300
 • zwodociągowanie: 100% gminy
 • kanalizacja: 100%
 • oczyszczalnia ścieków: Lubiatów
 • gazyfikacja: 6 miejscowości
 • telefonizacja: wg zapotrzebowania