Gmina Złotoryja

Szkolenie - ubój zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi, informuje o planowanym bezpłatnym szkoleniu dla rolników, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji dla wykonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny. Zobacz więcej informacji.

Badanie statystyczne

AKR plakat A3 1

Zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, działając jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, zaprasza partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie z obszaru gmin objętych instrumentem terytorialnym ZIT AJ do zgłaszania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. Zgłoszeni przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu do spraw przygotowania Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029.
Na obszar objęty instrumentem terytorialnym ZIT AJ składa się 26 gmin: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Złotoryja.
Zaproszenie skierowane jest do partnerów z obszaru ZIT AJ: instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacji społecznościowych i wolontariackich, które mogą mieć znaczny wpływ na wdrażanie umów partnerstwa i programów lub które mogą odczuwać znaczne skutki wdrożenia takich umów i programów - czytaj więcej.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Złotoryja

Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Złotoryja w pierwszym kwartale 2022r.. Wszystkie próbki spełniały wymagania, czyli woda była odpowiedniej jakości, co potwierdzono odpowiednimi badaniami - Zobacz szczegóły

Inwentaryzacja wylotów ścieków i wody deszczowej

W związku z rozpoczętą przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie akcją weryfikacji legalności wylotów do cieków wodnych Nadzór Wodny Złotoryja informuje, że w najbliższym czasie prowadzona będzie sukcesywna ich inwentaryzacja. W pierwszej kolejności wizje lokalne przeprowadzane będą w miejscach świadczących o nielegalnych zrzutach ścieków bytowych, które nie tylko prowadzą do drastycznego obniżenia jakości wody w rzekach, ale także obniżają jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjnośćprzyrodniczą zlewni górnej Kaczawy skutkującego spadkiem mozliwości turystycznego jej wykorzystania.

Szalona 7 - edycja 3

Szalona7 2022Trwają zapisy na 3 edycję Szalonej Siódemki w Lubiatowie.
Bieg odbędzie się 17 września 2022 roku (sobota) na terenie sołectwa Lubiatów w Gminie Złotoryja.
BIEG GŁÓWNY: Malownicza trasa biegnie drogą gminną (nawierzchnia asfaltowa) oraz szutrowymi i polnymi drogami okalającymi miejscowość Lubiatów. Linia startu i mety wyznaczona na drodze wewnętrznej między terenem przy świetlicy wiejskiej i budynkiem szkoły w Lubiatowie. Jak wskazuje nazwa, uczestnicy będą rywalizowali na trasie o długości 7 km. Klasyfikacja końcowa Biegu prowadzona w kategorii open kobiet (K) i mężczyzn (M) oraz w kategoriach wiekowych:
- 16 - 29 K i M,
- 30 - 39 K i M,
- 40 - 49 K i M,
- 50 - 59 K i M,
- + 60 K i M.

Czytaj więcej: Szalona 7 - edycja 3

Kolejne pieniądze dla Gminy z Polskiego Ładu

Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach III edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4.999.960,00zł. Nabór skierowany był do gmin, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Gmina złożyła dwa wnioski w naborze na: Remont drogi powiatowej w m. Ernestynów – wniosek do 5 mln zł oraz na „Budowę świetlicy wiejskiej w Podolanach”- wniosek do 2 mln. W tej edycji przydzielono nam środki z wyższej puli i zostaną one przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów”. Remont obejmuje drogę powiatową nr 2617D relacji Gierałtowiec – dr wojewódzka Nr 364 na długości ok. 2,8 km. Przedmiotem inwestycji jest również budowa chodnika wzdłuż części remontowanej drogi o dł. ok. 0,5km wraz z budową oświetlenia ulicznego z energooszczędnym oświetleniem LED.
To nasz kolejny sukces w ubieganiu się o środki zewnętrzne.
Serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w proces aplikowania o środki i działania na rzecz lokalnej społeczności gminy Złotoryja w tym szczególnie Pani Marszałek Elżbiecie Witek oraz Panu Senatorowi Krzysztofowi Mrozowi.

Informacje GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku przyjmowane będą:
- od 1 lipca 2022 roku składane tylko drogą elektroniczną tj. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, systemy bankowe
- od 1 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi al. Miła 4, biuro ds. świadczeń rodzinnych (za budynkiem Urzędu Gminy) w dni robocze tj.:
               - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:00 do 15:00;
               - ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Czytaj więcej: Informacje GOPS-u

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Złotoryja.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Złotoryja, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - Zobacz całość

Partnerstwo Kaczawskie - zaproszenie do Zespołu Roboczego

Zespół ds. LSR 2022Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miast Wojcieszów i Złotoryja, a w szczególności: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do aktywnego udziału w pracach Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Przeczytaj więcej szczegółów