Gmina Złotoryja

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że od 21 marca br. w pok. nr 6 można będzie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w związku z działaniami wojennymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia ustalona jest w kwocie 40 zł za osobę dziennie za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia od dnia przyjęcia obywatela Ukrainy do dnia złożenia wniosku na zasadzie refundacji. Wniosek można złożyć jednorazowo po upływie okresu zakwaterowania lub sukcesywnie (np. co 2 tygodnie). Urząd Gminy rozpatruje wnioski najpóźniej w ciągu 30 dni.
Wniosek wraz z kartami osoby przyjętej (kartę należy wypełnić dla każdej przyjętej osoby).

Wniosek o świadczenie pieniężne
Karta osoby

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI PO 24.02.2022 r.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy będą mogli wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Proces rejestracji rusza w najbliższą środę (16 marca).
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
Gdzie po numer PESEL?

Czytaj więcej: PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI PO 24.02.2022 r.

Program usuwania azbestu - następna edycja

Gmina Złotoryja informuje, że planuje w roku bieżącym kontynuowanie „Programu Usuwania Azbestu” na ternie Gminy Złotoryja.
Warunkiem przystąpienia do tego zadania jest ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który umożliwi pozyskanie przez gminę środków na ten cel.
W związku z tym, wszystkie osoby zainteresowane , które w roku bieżącym planują demontaż azbestu z nieruchomości lub mają już zdjęty i złożony na posesji prosimy o wypełnienie i dostarczenie do tut. Urzędu Informacji o wyrobach zawierających azbest na danej nieruchomości. Wypełnione informacje usprawnią zgromadzenie dokumentów ,które będą niezbędne do złożenia wniosku o dotację.
Informacje należy złożyć w terminie do dnia 4 kwietnia 2022r.
Uwaga! W przypadku nieotrzymania środków w roku 2022 zadanie nie będzie realizowane.
Kontakt 76 8788 702
Druk do pobrania.

Brennik - brak wody

W związku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości BRENNIK, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 14.03.2022r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 9.00 do 13.00, w ww. miejscowości.
Za utrudnienia przepraszamy

Konsultacje społeczne - Nadleśnictwo

Nadleśnictwa Legnica i Złotoryja organizują konsultacje społeczne dotyczące przeprowadzanych zmian w wykazie powierzchniach refencyjnych, wiecej szczegółów w poniższych linkach.

Nadleśnictwo Legnica
Nadleśnictwo Złotoryja

Komunikat dla właścicieli pomostów/przystani

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy przypomina i informuje, że na postawie art. 16 pkt 65 lit. i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.) pomosty i przystanie stanowią urządzenia wodne, na których wykonanie wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej: Czytaj więcej

Przebudowa autostrady A4 - spotkanie informacyjne

Informujemy, że w dniu 21.03.2022r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Z informacji na tę chwilę wynika, że spotkanie to będzie miało charakter zdalny. Dostęp do spotkania będzie możliwy poprzez poniższy link zawierajacy również materiały przygotowane dla terenu na jakim autostrada biegnie przez naszą gminę.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i wzięcia udziału w spotkaniu.
Link do spotkania

Drogie Panie - wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet

bukietW tym szczególnym dniu pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim Paniom - w szczególności Mieszkankom Gminy Złotoryja - dużo dobrego zdrowia, pogody ducha, radości na co dzień. Aby każda chwila Waszego życia była pełna sukcesów i powodów do dumy.

Wasz uśmiech, troskliwość, delikatność i jednocześnie siła z jaką pokonujecie wyzwania zasługują na słowa uznania i szacunku. Dzięki Wam Drogie Panie świat staje się lepszy i piękniejszy, a słowa "rodzina", "dom" i "miłość" nabierają znaczenia.

W imieniu samorządu Gminy Złotoryja życzę spełnienia najskrytszych marzeń, abyście zawsze czuły sie potrzebne i docenione, aby każdy dzień był dla Was  Dniem Kobiet.

Jan Tymczyszyn
Wójt Gminy Złotoryja

Uchodźcy przyjmowani przez osoby prywatne - informacje

Drodzy Mieszkańcy, jeśli przyjęliście pod swój dach Uchodźców z Ukrainy bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi na załączonych formularzach. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do objęcia pomocą instytucjonalną.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi,
al. Miła 4,
59-500 Złotoryja,
tel. 76/ 87 83-021
Formularze prosimy wypełniać drukowanymi literami - jeśli to możliwe w języku polskim.

Formularz rejestracyjny uchodźcy
Deklaracja dla przyjmujących uchodźców na zakwaterowanie prywatne

Sesja w marcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 7 marca 2022r. o godz. 9.15 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w marcu