Usuwanie azbestu - zakończenie realizacji projektu

 
Gmina Złotoryja zakończyła realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotoryja”. Zakres zadania obejmował odbiór, opakowanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, który był złożony na posesjach właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złotoryja . W wyniku realizacji zadania ostatecznie azbest odebrano od 14 właścicieli nieruchomości. Odebrano 35,320 Mg azbestu.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 30 516,48 PLN Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 17 306,00 PLN
„Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” link do strony Funduszu:www.wfosigw.wrocław.pl