Projekt dotyczący usuwania azbestu zakończony

 
Gmina Złotoryja zakończyła realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotoryja”. Zakres zadania obejmował demontaż, odbiór, opakowanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, który był złożony na posesjach właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złotoryja.
W wyniku realizacji zadania ostatecznie azbest odebrano od 20 właścicieli nieruchomości. Odebrano 50 540 Mg azbestu.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 37863,72 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu : 24764,60 PLN
„Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl