Cyfrowa Gmina

 

(11.08.2022r.)

logo cyfrowa gmina
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Gmina Złotoryja otrzymała dofinansowanie w wysokości 209 819,99zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.
Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:
• poprawę możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• poprawę bezpieczeństwa danych poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury
• teleinformatycznej w urzędzie, w której skład wchodzi rozbudowa serwerów oraz rozbudowa macierzy dyskowej
• poprawę bezpieczeństwa w jednostce podległej – GOPS, poprzez zakup
• urządzenia UTM oraz switcha zarządzalnego, urządzenia do kopii zapasowych oraz oprogramowania do zarządzania tymi kopiami.
• Zakup licencji Window Serwer oraz licencji dla użytkowników
• zakup stacji roboczych oraz laptopów do pracy zdalnej dla pracowników zarówno Urzędu Gminy jak i GOPS-u
• Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
• Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu i GOPS oraz osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie systemu.
Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 25.02.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.
Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Złotoryja, poprzez usprawnienie pracy urzędników oraz bezpieczeństwo i komfort pracy zdalnej.
Wartość dofinansowania: 209 819,99 zł(30.11.2021r.)
W piątek w Przemkowskim Ośrodku Kultury samorządowcy z regionu odebrali symboliczne czeki na dofinansowanie z rządowego programu „Cyfrowa Gmina”. Vouchery przekazali wiceminister Janusz Cieszyński - Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Krzysztof Kubów-Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Senator Dorota Czudowska i Senator Krzysztof Mróz.
Środki z Programu „Cyfrowa Gmina” mogą być przeznaczone na:
• Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania.
• Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
• Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
• Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Wysokość wsparcia zależy od wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności gminy (wskaźnika podatkowego G).
Gmina Złotoryja może ubiegać się o wsparcie w wysokości 209 820 zł.
Przemkow 1
Przemkow 2