Przebudowa drogi Sępów - Jerzmanice-Zdrój

 
W ramach zadania przebudowano drogę gminną na długości 792mb łączącą miejscowości Jerzmanice-Zdrój i Sępów. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa wraz z poboczami, oznakowaniem pionowym i urządzeniami odwodnienia jezdni. Całkowity koszt inwestycji 432 075,19 zł. w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych 238 300,00 zł.