Czyste powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"

 
Informujemy, że od 14 maja br. w Urzędzie Gminy Złotoryja uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.
Dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 14:00 mieszkańcy naszej Gminy będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze", w okresie pracy zdalnej urzędu obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie: 768788703.
Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:
1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta.
2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1564 zł-w gospodarstwie wieloosobowym
2189 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

Dotacja może wynosić do:
- 25000zł + 5000zł z fotowoltaiką dla podstawowego poziomu dofinansowania,
- 32000zł + 5000 zł z fotowoltaiką dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

PRZYDATNE LINKI:
Wymagana dokumentacja: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana
Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkurator-dotacji
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrzekape.gov.pl
Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie: https://lista-zum.ios.edu.pl

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Złotoryja.

Zachęcamy do korzystania z punktu!