Aktualności Aktualności


Dodatek węglowy - informacje

 
Uprzejmie informujemy, że sprawy związane z wypłatą dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Złotoryja załatwiane będą przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi (al. Miła 4, parter pokój nr 4).
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wnioski o dodatek węglowy będą przyjmowane codziennie w pokoju nr 4 w godzinach od 8:00 do 14:00 począwszy od 17 sierpnia 2022 r. Do wniosku należy dołączyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (do pobrania w Urzędzie Gminy).

Czytaj więcej: Dodatek węglowy - informacje

Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów

 
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach III edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4.999.960,00zł. Nabór skierowany był do gmin, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Gmina złożyła dwa wnioski w naborze na: Remont drogi powiatowej w m. Ernestynów – wniosek do 5 mln zł oraz na „Budowę świetlicy wiejskiej w Podolanach”- wniosek do 2 mln. W tej edycji przydzielono nam środki z wyższej puli i zostaną one przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów”. Remont obejmuje drogę powiatową nr 2617D relacji Gierałtowiec – dr wojewódzka Nr 364 na długości ok. 2,8 km. Przedmiotem inwestycji jest również budowa chodnika wzdłuż części remontowanej drogi o dł. ok. 0,5km wraz z budową oświetlenia ulicznego z energooszczędnym oświetleniem LED.

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Wilków-Osiedle

 
voucher polski lad 1
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 9 025 000,00. Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury wodnej w miejscowości Wilków-Osiedle. To kluczowa inwestycja dla mieszkańców Wilkowa-Osiedla i Gminy Złotoryja.
W dniu 22.06.2022 zawarto umowę na realizację inwestycji z firmą TECH-MET Sp. z o.o.
Planowana data zakończenia inwestycji 30.06.2024

Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład

 
voucher polski lad 2
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach II edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4 999 850,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Złotoryja

Brak wody - Gierałtowiec, Brennik, Lubiatów

 
W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości GIERAŁTOWIEC, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 04.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, BRENNIK, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ.
Przewidywany powrót wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ około godz. 12:00. Natomiast w miejscowości BRENNIK około godz. 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Podkategorie


  • Linki ( Liczba artykułów: 2 )
    Linki do stron internetowych instytucji, organizacji, klubów itp.