Fundusze Zewnętrzne

ZPORR - Rok 2005

 

Spis treści

ROK 2005

INFORMACJA

Gmina Złotoryja informuje, że w miesiącu listopadzie br. na terenie gminy zostały zakończone inwestycje polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podolany obręb Podolany, Gierałtowiec, Lubiatów, oraz budowie drogi gminnej Brennik - Podolany.
Inwestycje te współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach ZPORR - działanie 3.1.
Wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podolany, obręb Podolany, Gierałtowiec, Lubiatów jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "MONTIBUD" S.J. Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 213a. Całkowity koszt inwestycji: 1 283 328,15 zł.

Finansowanie inwestycji:
  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 746 291,81 zł
  2. Budżet państwa: 117 563,30 zł
  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 156 000,00 zł
  4. Budżet gminy: 263 473,04 zł

Wykonawcą budowy drogi gminnej Brennik - Podolany jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Słubicka 4. Całkowity koszt inwestycji: 666 647,54 zł.

Finansowanie inwestycji:
  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 485 503,49 zł
  2. Budżet państwa: 46 908,01 zł
  3. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: 118 200,00 zł
  4. Budżet gminy: 16 036,04 zł

Poniższe fotografie przedstawiają odbiór wykonanej drogi wraz z przekazaniem jej do użytkowania, oficjalne otwarcie.

alt

alt

alt

Na miejscu zostały także wbudowane specjalne tablice informacyjne.

  alt

Takie same tablice usytuowane są także w miejscowości Podolany, gdzie wykonana została kanalizacja sanitarna.

  alt

alt
 

Gmina Złotoryja informuje, że w miesiącu maju br. rozpoczęły się roboty budowlane przy budowie drogi gminnej Rokitnica - Wilków. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Ponadto w miesiącu lipcu br. rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wyskok. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.