Kultura Kultura

Placówki kultury

 
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja
Biblioteka Publiczna Gminy Złotoryja z/s w Rokitnicy została utworzona na mocy uchwały Nr V/22/92 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 5 czerwca 1992r. W skład BPGZ wchodzą trzy file biblioteczne w: Gierałtowcu, Jerzmanicach-Zdroju i Wilkowie. Statutowym celem biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych w społeczeństwie oraz współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Następnie uchwałą Nr XXVI/303/2001 z dnia 31 maja 2001r. Rada Gminy w Złotoryi zatwierdziła statut Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja, na mocy którego stała się ona samorządową instytucją kultury z/s w Rokitnicy, z filiami bibliotecznymi w Gierałtowcu, Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie-Osiedlu oraz świetlicami wiejskimi w miejscowościach: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Jerzmanice-Zdrój, Kozów, Kopcz, Leszczyna, Lubiatów, Łaźniki, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Prusice, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Sępów, Wilków-Osiedle, Wilków, Wysocko, Wyskok.
W 2020r. uchwałą Nr XXI/220/2020 Rady Gminy Złotoryja z 18 czerwca 2020r. instytucja kultury otrzymała nazwę Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja, nowy statut oraz siedzibę w budynku świetlicy wiejskiej w Jerzmanicach – Zdroju 68 A.
Podstawowym celem statutowym biblioteki jest:
- służenie zaspokajaniu potrzeb czytelniczych w społeczeństwie oraz współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury,
- udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz informowanie o zawartości zbiorów,
- popularyzowanie książki i czytelnictwa,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- doskonalenie form i metod pracy bibliograficznej,
- organizowanie punktów bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnie potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży.
Podstawowym celem statutowym świetlic jest:
- tworzenie warunków i kształtowanie wzorów rozwoju kultury,
- organizowanie form edukacji kulturalnej dla młodzieży i dorosłych w różnorodnej formie praktycznej i teoretycznej w tym także edukacji ekologicznej,
- organizowanie kół zainteresowań,
- organizowanie imprez rozrywkowych, festynów, balów, koncertów, odczytów, wystaw,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.
Dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja z/s w Rokitnicy jest Pan Jarosław Szapował. Kontakt:  kom.: 798 703 354, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja, Jerzmanice- Zdrój 68A, 59-500 Złotoryja,
Biblioteka główna w Rokitnicy – Małgorzata Arian tel. 76 8781-681
Filie biblioteki w:
Jerzmanicach-Zdroju - Agnieszka Garbowska tel. 76 8781-083
Gierałtowcu - Małgorzata Arian tel. 76 8781-582
Wilkowie-Osiedlu - Karolina Dubicka tel. 76 8781-730

Biblioteki pracują codziennie w wyznaczonych godzinach (oprócz środy - praca wewnętrzna), Biblioteki posiadające sprzęt komputerowy dostępny dla czytelników (bezpłatnie):
Rokitnica - 3 komputery
Jerzmanice Zdrój - 3 komputery
Gierałtowiec - 2 komputery
Wilków-Osiedle - 2 komputery.
Ponadto Biblioteka w Rokitnicy posiada skomputeryzowany księgozbiór. Jego internetowy adres to: Link do wyszukiwania książek w bibliotekach na terenie gminy (wybrać opcję zaawansowane wyszukiwanie).
Obiekty bibliotek są w dobrym stanie technicznym, w minionych latach w bibliotece w Rokitnicy, Gierałtowcu i Wilkowie przeprowadzono remonty generalne.

Świetlice wiejskie w miejscowościach:
Brennik - Mariola Pogwizd
Gierałtowiec - kontakt z dyrektorem CKiB
Jerzmanice-Zdrój -
Kopacz - Iwona Tyńska
Kozów - Zofia Olech
Leszczyna - Małgorzata Ławicka 
Lubiatów - Agnieszka Czesnowska 
Łaźniki - Irena Lesik
Nowa Wieś Złotoryjska - Iwona Rajczakowska 
Podolany - Katarzyna Ardeli
Prusice - Czesława Fydrych 
Pyskowice - Barbara Landeburska
Rokitnica - Barbara Cich-Słońska 
Rzymówka - Sylwia Mróz
Sępów - Aleksandra Gwóźdź
Wilków-Osiedle - Karolina Dubicka tel. 8786-508
Wilków - Joanna Skrzypczak
Wysocko - Elżbieta Węgierek
Wyskok - Marzena Chmielowska
Ernestynów - Beata Stachera
Na terenie gminy funkcjonuje 20 świetlic wiejskich. Corocznie sukcesywnie poprawiany jest stan techniczny i standard pomieszczeń świetlicowych oraz uzupełniane jest ich wyposażenie. Obecnie w każdej świetlicy znajdują się gry planszowe, stolikowe, stoły do tenisa. W większych miejscowościach są również tzw. "piłkarzyki" i stoły do bilarda. Świetlice w Gierałtowcu, Rokitnicy, Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie, Lubiatowie, Prusicach i Ernestynowie przystosowane są do organizacji wesel i innych uroczystości rodzinnych. Pomieszczenia świetlicy wynajmowane są odpłatnie, wg stawek zamieszczonych w poniższym zarządzeniu Wójta Gminy.
Chcąc wynająć świetlicę lub stoły i krzesła należy złożyć podanie w Urzędzie Gminy. W piśmie zwrotnym zostaną wskazane informacje min. nt. sposobu i terminu wniesienia opłaty za wynajem. Dowód jej wpłaty stanowi dla gospodarza świetlicy podstawę do wydania kluczy do lokalu. Zarządzenie w sprawie szczegółowych kwot odpłatności za korzystanie ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia - numer 0050.43.2020 z dnia 3 sierpnia 2020r.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizatorzy uroczystości podczas których odtwarzana jest muzyka, obowiązani są do uiszczenia opłat z tego tytułu na rzecz ZAIKS. Od 2009r. obowiązuje umowa, na mocy której Urząd Gminy ryczałtowo uiszcza opłatę za korzystanie z utworów muzycznych w świetlicach na terenie gm. Złotoryja. Oznacza to, ze osoby wynajmujące świetlicę w celu zorganizowania np. wesela czy innej uroczystości nie muszą uiszczać opłaty licencyjnej na rzecz ZAIKS-u. Wyjątek stanowi zabawa sylwestrowa, której umowa nie obejmuje.
Corocznie w wybranych świetlicach odbywają się spotkania okazjonalne typu: Mikołajki, Wigilie, warsztaty rękodzieła ludowego itp. Świetlice i biblioteki aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy.

Dostępność świetlic wiejskich - sprawdź