Plan gospodarki niskoemisyjnej

 
Poniżej przedstawiamy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Złotoryja na lata 2015 - 2020 - Zobacz PLAN