Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

FEPR DS UE EFRR kolor

Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu”. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu poprzez jego kompleksową termomodernizację.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację odpowiednich działań modernizacyjnych, służących zmniejszeniu zużycia energii, takich jak:
   • wymiana stolarki okiennej w całym budynku,
   • ocieplenie budynku sali gimnastycznej,
   • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Działania termomodernizacyjne zostaną wsparte wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED w sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Skutkiem zaplanowanych w projekcie działań będą rezultaty:
   • poprawa jakości powietrza,
   • ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza,
   • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 939 244,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 798 357,46 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Złotoryja, 15.05.2017Gmina Złotoryja zakończyła wszystkie postępowania przetargowe wyłaniając na wykonawcę robót budowlanych firmę OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Opola oraz wybrano inspektorów nadzoru.

Złotoryja, 30.06.2017 r.


Fotorelacja ukazująca postępy prac:                                
Gmina Złotoryja zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu: grudzień 2015 r. – grudzień 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 1 025 702,73 PLN
w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 798 357,46 PLN

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć pokazujących efekty zrealizowanej inwestycji.