Referat budżetu i finansów

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Kandora Agata
 - Skarbnik Gminy
2   Zatorska Wioletta
 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
3   Ślipko Joanna  - inspektor ds. księgowości podatkowej
4   Bajowska Małgorzata  - inspektor ds. księgowości budżetowej
5   Grzywa Ewa  - inspektor ds. obsługi kasy
6   Dajlidko Elżbieta  - podinspektor ds. księgowości budżetowej i płac
7   Paulina Kielar
 - referent ds. księgowości podatkowej
8   Szklarek Elzbieta
 - podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od środków transportu