Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Rajczakowska Urszula
 - Kierownik referatu - stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy
2   Chrzanowska Bogumiła  - inspektor ds. organizacyjnych,kadrowych i archiwum
3   Swęd Dorota
 - inspektor ds. obywatelskich
4   Hec Katarzyna
 - inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej
5   Kamińska Jolanta  - inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej
6   Kortus Wojciech
 - inspektor ds. informatyki i biuletynu informacji publicznej 
 7
  Machaj Sylwia  - referent ds. sportu i obsługi kancelaryjno-gospodarczej